پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آزمایش برج های سینی دار pdf

آزمایش برج های سینی دار pdf

5,000 تومان

گزارشکار -آزمایش برج های سینی دار pdf-آزمایشگاه عملیات واحد

در زیر بخش های مهمی از آزمایشگاه عملیات واحد- آزمایش برج های سینی دار pdf  آورده شده است:
 

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
 

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
 
2- هدف انجام آزمایش
 
3- وسایل مورد نیاز
 
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
 
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
 
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
 
7- نتیجه گیری
 
8- خطاها
 
9- منابع
ابتدا دستگاه را روشن كرده و دبي آب سرد مربوط تنظیم مي كنیم . Vf به كندانسور را به كمك شير براي بهتر انجام شدن فرایند تقطير ( داشتن یك Heater راندمان مناسب ) لازم است ولتاژ مربوط به موجود در مخزن خوراك را طوري تنظیم كنیم تا از و… Entrainment , Flooding , Weeping بروز پدیده هائي چون جلوگيري شود، چراكه وجود هر یك از این پدیده ها باعث كاهش راندمان برج خواهد شد.
 
در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آزمایش برج های سینی دار pdf

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من