پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

گزارش کار آزمایش برج های سینی دار pdf

5,000 تومان

گزارشکار -آزمایش برج های سینی دار pdf-آزمایشگاه عملیات واحد

در زیر بخش های مهمی از آزمایشگاه عملیات واحد– آزمایش برج های سینی دار pdf  آورده شده است:
 

تئوری آزمایش 

برج هاي سیني دار

برج هاي سیني دار استوانه هایی عمودی هستند كه در آنها مایع و گاز به صورت مرحله اي در سیني ها و یا صفحات ، تماس حاصل مي نمایند .
به این صورت كه گاز از پایين به بالا و از طریق روزنه هاي موجود در صفحات به صورت حباب در آمده و به درون مایع پراكنده مي شود و ايجاد كف مي كند . گاز و مایع سپس از یكدیگر جدا شده و به سمت صفحات بعدي حركت مي كنند .
نتیجة كلي ، یك تماس چند مرحله اي متقابل است . با وجود آنكه در هر مرحله یك جریان متقاطع گاز مایع وجود خواهد داشت ، هر صفحة برج به منزله یك مرحله در نظر گرفته مي شود ، زیرا تماس كافي بر روي هر صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از یكدیگر دو فاز از هم جدا مي شوند .
ادامه در فایل گزارش کار ….
 

روش کار آزمایش برج های سینی دار

ابتدا دستگاه را روشن كرده و دبي آب سرد مربوط به كندانسور را به كمك شير Vf  تنظیم مي كنیم . براي بهتر انجام شدن فرایند تقطير ( داشتن یك راندمان مناسب) لازم است ولتاژ مربوط به Heater   موجود در مخزن خوراك را طوري تنظیم كنیم تا از بروز پدیده هائي چون Entrainment , Flooding , Weeping و… جلوگيري شود، چراكه وجود هر یك از این پدیده ها باعث كاهش راندمان برج خواهد شد.
 بالا بردن ولتاژ مربوط به Heater به منزلة بالا بردن دبي بخار و افزایش دبي آب سرد مربوط به كندانسور باعث افزایش دبي مایع ( مایع برگشتي ) در برج خواهد شد.
ادامه در فایل گزارش کار …
 

محاسبات انجام شده در گزارش کار شامل

  • نتایج حاصل از رفراكتومتري
  • اطلاعات تعادلي آب – اتانل
  • محاسبه راندمان كلي سیني ها
  • محاسبه تعداد سیني هاي Fenske’s equation ) min)
  • محاسبة بار حرارتي كندانسور
  • محاسبة دبي بخار
جداول و محاسبات در فابل گزارش کار آزمایشگاه 
 
در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

گزارش کار آزمایش برج های سینی دار pdf

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من