پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آزمایش جذب گاز

5,000 تومان

گزارشکار آزمایش جذب گاز- آزمایشگاه عملیات واحد

در زیر بخش های مهمی از آزمایشگاه عملیات واحد-آزمایش جذب گاز آورده شده است.

توضیحات کوتاه:

 
تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
 

هدف آزمایش جذب گاز:

 
آشنایی با هیدرودینامیک و انتقال جرم در ستون های قطره ای و آکنده.
 

شرح آزمایش:

 
در دستگاههای برج آکنده، مایع و گاز با هم در تماس مداوم هستند. برای ایجاد سطح تماس بیشتر، داخل برج را از پرکنها پر می کنند، مایع نیز از بالای برج وارد می شود و در اثر عبور از روی پرکنها سبب ایجاد سطح تماس زیری بین دو فاز می شود.
ساختار پرکنها باید طوری باشد که نسبت سطح خارجی آن به حجمی که اشغال می کند بزرگ باشد تا در کمترین حجم، بیشترین سطح تماس را ایجاد کند. به این ترتیب ، مایعی که از بالا وارد می شود با بخاری که به سمت بالا در حرکت است تماس پیدا می کند.”

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
 
2- هدف انجام آزمایش
 
3- وسایل مورد نیاز
 
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
 
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
 
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
 
7- نتیجه گیری
 
8- خطاها
 
9- منابع

آزمایش عملی:

سیستم چرخش آب:
اندازه گیری افت فشار هوا در ستون آکنده در دبی های مختلف مایع و هوا در این روش، با استفاده از دیمر تنظیم دبی هوا، دبی هوا را روی 20lit/min تنظیم کرده و دبی آب را نیز روی 1lit/min تنظیم می کنیم و مطابق جدول زیر به ازای دبی های مختلف آب و هوا، افت فشار را یادداشت می کنیم.
در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آزمایش جذب گاز

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من