پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

گزارش کار آزمایش راکتور Batch بچ

19,000 تومان

گزارشکار آزمایش راکتور Batch بچ-آزمایشگاه عملیات واحد

در زیر بخش های مهمی از آزمایشگاه عملیات واحد–  آزمایش راکتور Batch آورده شده است:

توضیحات کوتاه:

 
تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
 

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

 
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
 
2- هدف انجام آزمایش
 
3- وسایل مورد نیاز
 
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
 
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
 
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
 
7- نتیجه گیری
 
8- خطاها
 
9- منابع

هدف آزمایش راکتور Batch :

بدست آوردن متغیرهای سینتیکی در یک راکتور Batch .

تئوری آزمایش راکتورBatch:

“در این آزمایش ، از واکنش سود و اتیل استات یعنی واکنش صابونی شدن استفاده شده است. این واکنش بدلیل سرعت مناسب آن جهت اندازه گیری پیشرفت واکنش انتخاب شده است.

چون ما در این جا برای تعیین غلظت ها از تیتراسیون استفاده میکنیم و از این طریق میتوان غلظت سود موجود در محیط واکنش را محاسبه کرد بنابراین معادله سرعت واکنش را برحسب غلظت سود می نویسیم و درجه واکنش و ثابت سرعت را برای سود به دست می آوریم:”

 روش کار آزمایش:

  در ابتدای کار در دو ارلن مجزا محلول 0.1N از ودو اتیل استات به میزان 1lit می سازیم. از ورودی های مربوطه به واکنشگرها به صورت همزمان مواد را وارد راکتور می کنیم. همزن را با دور بسیار کم روشن کرده و سپس به ازای بازه های زمانی 5min یکبار به میزان 10cc از محلول واکنش را برداشته و تیتراسیون معکوس انجام میدهیم.
و برای این کار به روش زیر عمل می کنیم:
1-نمونه ای به حجم 10cc از محلول واکنش برمیداریم.
 
در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

گزارش کار آزمایش راکتور Batch بچ

19,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من