پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 95 تا 1402 – پکیج طلایی جامع

89,000 تومان

اصل سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها – ویژه 1403 – پکیج طلایی جامع

با آرزوی موفقیت شما در آزمون های استخدامی آموزش و پروش شغل های دبیری و آموزگار ابتدایی گروه آموزشی ماهان داک بسته اصل سوالات تستی استخدامی خیطه اختصاصی ویژه استخدامی آموزش و پرورش را تا سال 1403 برای شما جمع آوری کرده است. تمامی نمونه سوالات جمع آوری شده ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش طبق منابع جدید از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در منابع مطالعاتی گروه آموزشی ماهان داک نیز اصل سوالات حیطه اختصاصی آموزش و پرورش را طبق آخرین تغییرات بروزرسانی کرده است.

 

محتویات بسته اصل سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

بسته جامع سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها

در این بسته تمامی سوالات دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش از سال 1395 تا سال 1402 را با پاسخ نامه تشریحی جمع آوری شده است. توجه داشته باشید که فقط سوالاتی در این بسته قرار دارد که مرتبط با آزمون استخدامی آموزش پرورش در سال های 1402 و 1403 است و سوالات دروسی که از سال 1402 به بعد حذف شده نیز ازین بسته حذف شده تا از هرگونه سردرگمی در داوطلبان جلوگیری شود.

 

تعداد و جزییات اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه تشریحی

سوالات موجود در بسته جامع اصل سوالات حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش بصورت زیر می باشد که از جدیدترین به قدیمی ترین معرفی میشوند:

 1. (70 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزگار ابتدایی اسفند 1402 با پاسخنامه تشریحی
 2. (59 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی دبیری و هنرآموز مرداد 1402 با پاسخنامه تشریحی
 3. (60 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزگار ابتدایی اردیبهشت 1402 با پاسخنامه تشریحی
 4. (52 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1401 با پاسخنامه تشریحی
 5. (52 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1399 با پاسخنامه تشریحی
 6. (52 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1398 با پاسخنامه تشریحی
 7. (53 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1397 با پاسخنامه تشریحی
 8. (53 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1396 با پاسخنامه تشریحی
 9. (57 سوال) اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1395 با پاسخنامه تشریحی

جمعا 508 سوال حیطه اختصاصی -اصل سوالات آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی 

 1. به همراه 120نمونه سوال شبیه ساز آزمون استخدامی آموزش و پرورش حیطه اختصاصی با پاسخنامه تشریحی

 

 

جزییات گلچین اصل سوالات حیطه اختصاصی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی

این پکیج نمونه دیگری ندارد و برای اولین بار اصل سوالات حیطه اختصاصی تمام آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی در ماهان داک تهیه شده است. جزییات سوالات بصورت زیر می باشد.

با مطالعه و بررسی اصل سوالات حیطه اختصاصی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش میتوانید ضریب موفقیت خود در قبولی را به شدت افزایش دهید. این بسته سوالات با پاسخ نامه تشریحی و ذکر دلیل و اشاره به مرجع پاسخ ها تهیه شده است.جزییات بانک سوالات حیطه اختصاصی بصورت زیر می باشد:

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزگار ابتدایی اسفند 1402

 • 14 سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی
 • 14 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 14 سوال روانشناسی تربیتی با پاسخ نامه تشریحی
 • 14 سوال روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری با پاسخ نامه تشریحی
 • 14 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی دبیری و هنرآموز مرداد 1402

 • 15 سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 14 سوال روانشناسی تربیتی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزگار ابتدایی اردیبهشت 1402

 • 15 سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روانشناسی تربیتی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1401

 • 13 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1399 

 • 13 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1398

 • 13 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1397

 • 13 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 12 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1396

 • 13 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 12 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 1395

 • 18 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 9 سوال روانشناسی رشد با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال روش ها و فنون تدریس با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی

 

درسنامه های موجود در بسته جامع اصل سوالات اختصاصی آموزش و پرورش

جهت تکمیل شدن منابع و نمونه سوالات برای داوطلبان عزیز تمامی درسنامه های بروز حیطه دروس اختصاصی در این پکیج قرار داده شده است که شامل موارد زیر می باشد:

منابع روش ها و فنون تدریس

 • 114 صفحه حلاصه و نکات کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی (فصل 1 تا 13)
 • 454 صفحه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول (روش ها و فنون تدریس) دکتر حسن شعبانی
 • 22 صفحه خلاصه روش ها و فنون تدریس ویژه شب آزمون

منابع سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 • 39 صفحه خلاصه و نکات کتاب مدرسان شریف
 • 23 صفحه خلاصه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی(ارزشیابی توصیفی، تدریس و چگونگی ارزشیابی، خودارزیابی، ارزیابی دیگران، کارپوشه و …)
 • 647 صفحه کتاب کامل اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف
  • فصل های پیشنهادی جهت مطالعه (فصل های مهم  که جز سوالات می باشد شامل: فصل اول تعریف اصطلاحات، فصل دوازدهم سنجش عملکردی، فصل سیزدهم سنجش با استفاده از کارپوشه، فصل چهاردهم سنجش مشاهده ای، فصل پانزدهم سنجش رفتاری، فصل شانزدهم سنجش عاطفی)

منابع روانشناسی تربیتی

 • 60 صفحه خلاصه روانشناسی کودکان استثنایی و ناتوان
 • 170 صفحه خلاصه روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش دکتر علی سعیدی
 • 16 فلش کارت نکات کلیدی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ویژه شب آزمون
 • 61 صفحه کتاب مسئولیت و سازندگی علی صفائی حائری نسخه کامل فصل های 2-3-4-10
 • 20 صفحه نکات خلاصه ویژه شب آزمون از کتاب مسئولیت و سازندگی علی صفائی حائری فصل های 2-3-4-10

منابع اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

 • 4 صفحه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
 • 64 صفحه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • 48 صفحه آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 1400

منابع روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

 • 84 صفحه خلاصه روانشناسی رشد طبقه بندی شده
 • 653 صفحه کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)

 

هدیه ماهان داک

700 سوال اصل سوالات تمام دروس عمومی در استخدامی های دستگاه های اجرایی (فراگیر اول تا پنجم) با پاسخنامه تشریحی

345 سوال اصل سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت با پاسخنامه تشریحی

133 سوال اصل سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون استخدامی با پاسخنامه تشریحی

255 سوال اصل سوالات فناوری اطلاعات(کامپیوتر) در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تستی

125 سوال اصل سوالات هوش و استعداد شغلی در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تستی

50 سوال تستی آمار مقدماتی ویژه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی

250 سوال تستی ریای عمومی ویژه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی 

177 صفحه شامل تمام سوالات مربوط به مصاحبه شغلی با پاسخ نامه خلاصه، جامع و کاربردی

 

ویژگی های بسته جامع اصل سوالات حیطه اختصاصی 1403 استخدامی آموزش و پرورش

 1. تمامی نمونه سوالات با پاسخ نامه تشریحی می باشند.
 2. بررسی اصل سوالات تمامی ادوار آموزش و پرورش از سال 1395 تا سال 1402 جامعترین منبع برای مطالعه می باشد.
 3. صفحات بصورت دو ستونه طراحی شده اند تا در تمامی دستگاه های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ قابل مطالعه باشد
 4. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها تایپی هستند
 5. قابلیت پرینت در هر ابعادی را دارند
 6. پشتیبانی سریع و در دسترس برای سوالات و مشکلات پرداخت و دانلود دارند
 7. ویژه آزمون های استخدامی  دبیری در سال 1403 با جدیدترین منابع
 8. نیاز به ثبت نام در سایت ندارند اما در صورت ثبت نام فایل ها در پروفایل اختصاصی شما برای همیشه در دسترس هستند
 9. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها بصورت تفکیک شده می باشند و از هرگونه سردرگمی اجتناب شده است
 10. امکان دانلود سریع پس از پرداخت (پس از پرداخت لینک های دانلود به شما نمایش داده میشوند)

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 95 تا 1402 – پکیج طلایی جامع”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

اصل سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها - ویژه 1403 - پکیج طلایی جامع

اصل سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش 95 تا 1402 – پکیج طلایی جامع

89,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من

پکیج طلایی اصل سوالات حیطه اختصاصی