پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 86 تا 1402 – پکیج طلایی جامع

79,000 تومان

اصل سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها – ویژه 1403 – پکیج طلایی جامع

با آرزوی موفقیت شما در آزمون های استخدامی آموزش و پروش شغل های دبیری و آموزگار ابتدایی گروه آموزشی ماهان داک بسته اصل سوالات تستی استخدامی خیطه عمومی ویژه استخدامی آموزش و پرورش را تا سال 1403 برای شما جمع آوری کرده است. تمامی نمونه سوالات جمع آوری شده ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش طبق منابع جدید از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در منابع مطالعاتی گروه آموزشی ماهان داک نیز اصل سوالات حیطه عمومی آموزش و پرورش را طبق آخرین تغییرات بروزرسانی کرده است.

 

محتویات بسته اصل سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش

بسته جامع سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها

در این بسته تمامی سوالات دروس حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش از سال 1386 تا سال 1402 را با پاسخ نامه تشریحی جمع آوری شده است. توجه داشته باشید که فقط سوالاتی در این بسته قرار دارد که مرتبط با آزمون استخدامی آموزش پرورش در سال های 1402 و 1403 است و سوالات دروسی که از سال 1402 به بعد حذف شده نیز ازین بسته حذف شده تا از هرگونه سردرگمی در داوطلبان جلوگیری شود.

 

تعداد و جزییات اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه تشریحی

سوالات موجود در بسته جامع اصل سوالات حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش بصورت زیر می باشد که از جدیدترین به قدیمی ترین معرفی میشوند:

 1. (100 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزگار ابتدایی اسفند 1402 با پاسخنامه تشریحی
 2. (100 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی دبیری و هنرآموز مرداد 1402 با پاسخنامه تشریحی
 3. (100 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزگار ابتدایی اردیبهشت 1402 با پاسخنامه تشریحی
 4. (30 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1401 گروه ششم با پاسخنامه تشریحی
 5. (30 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1401 گروه پنجم با پاسخنامه تشریحی
 6. (15 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1399 گروه ششم با پاسخنامه تشریحی
 7. (30 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1399 گروه پنجم با پاسخنامه تشریحی
 8. (28 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1398 گروه دوم با پاسخنامه تشریحی
 9. (20 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1397 با پاسخنامه تشریحی
 10. (51 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1396 با پاسخنامه تشریحی
 11. (37 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1395 گروه چهارم با پاسخنامه تشریحی
 12. (61 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1394 با پاسخنامه تشریحی
 13. (15 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1389 با پاسخنامه تشریحی
 14. (15 سوال) اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1386 با پاسخنامه تشریحی

جمعا 632 سوال حیطه عمومی -اصل سوالات آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی 

 

جزییات گلچین اصل سوالات حیطه عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی

این پکیج نمونه دیگری ندارد و برای اولین بار اصل سوالات حیطه عمومی تمام آزمون های استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی در ماهان داک تهیه شده است. جزییات سوالات بصورت زیر می باشد.

با مطالعه و بررسی اصل سوالات حیطه عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش میتوانید ضریب موفقیت خود در قبولی را به شدت افزایش دهید. این بسته سوالات با پاسخ نامه تشریحی و ذکر دلیل و اشاره به مرجع پاسخ ها تهیه شده است.جزییات بانک سوالات حیطه عمومی بصورت زیر می باشد:

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزگار ابتدایی اسفند 1402

 • 20 سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (اهل تشیع) با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی دبیری و هنرآموز مرداد 1402

 • 20 سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (اهل تشیع) با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزگار ابتدایی اردیبهشت 1402

 • 20 سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (اهل تشیع) با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 20 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1401 گروه ششم

 • 15 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1401 گروه پنجم

 • 15 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1399 گروه ششم

 • 16 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1399 گروه پنجم

 • 15 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1398 گروه دوم

 • 13 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1397

 • 12 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 8 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1396

 • 38 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 13 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1395 گروه چهارم

 • 12 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 25 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1394

 • 39 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 12 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1389

 • 15 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1386

 • 15 سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی

شبیه ساز سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

 • 100 سوال شبیه ساز سوالات حیطه عمومی با پاسخ نامه تشریحی

 

درسنامه های موجود در بسته جامع اصل سوالات عمومی آموزش و پرورش

جهت تکمیل شدن منابع و نمونه سوالات برای داوطلبان عزیز تمامی درسنامه های بروز حیطه دروس عمومی در این پکیج قرار داده شده است که شامل موارد زیر می باشد:

 1. 12 صفحه کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 2. 313 صفحه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 3. 63 صفحه کتاب وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی
 4. 180 صفحه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن – فقط بخش ایمان
 5. 33 صفحه خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن – فقط بخش ایمان
 6. 131 صفحه کتاب همرزمان امام حسین (ع)
 7. 21 صفحه خلاصه کتاب همرزمان امام حسین (ع)
 8. 302 صفحه کتاب تعلیم و تربیت در اسلام تابیف شهید مرتضی مطهری
 9. 103 صفحه مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی(فقط قسمت های مورد سنجش در بسته موجود است و صفحات اضافی حذف گردیده. منابع جهت آزمون شامل: بخش دوم مبانی، قسمت های چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)
 10. 583 صفحه کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهيد مرتضی مطهی انتشارات صدرا
 11. 333 صفحه مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
 12. 197 صفحه کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب نویسنده سيد مرتضی آوينی
 13. 267 صفحه کتاب کامل نکات طلایی هوش و استعداد شغلی(شامل نمونه سوال – توضیحات – سوالات طبقه بندی شده به همراه پاسخ نامه تشریحی)

منابع معارف ویژه اهل تسنن شامل

 • 714 صفحه کتاب فقه احناف در پرتو قرآن و احادیث پیامبر (تالیف: علامه حسن بن علی شرنبلالی)
 • 269 صفحه کتاب فقه آسان در مذهب امام شافعی (جلد 1) (تالیف: احمد عیسی عاشور)
 • 428 صفحه کتاب فقه آسان در مذهب امام شافعی (جلد 2) (تالیف: احمد عیسی عاشور)
 • 188 صفحه مختصری در فقه امام شافعی بخش عبادات (تالیف: شیخ عبدالواحد بن سلطان العلماء)
 • 52 صفحه کتاب خلاصه نگرشی بر احکام فقه شافعی

 

هدیه ماهان داک

700 سوال اصل سوالات تمام دروس عمومی در استخدامی های دستگاه های اجرایی (فراگیر اول تا پنجم) با پاسخنامه تشریحی

345 سوال اصل سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت با پاسخنامه تشریحی

133 سوال اصل سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون استخدامی با پاسخنامه تشریحی

255 سوال اصل سوالات فناوری اطلاعات(کامپیوتر) در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تستی

125 سوال اصل سوالات هوش و استعداد شغلی در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تستی

50 سوال تستی آمار مقدماتی ویژه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی

250 سوال تستی ریای عمومی ویژه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی 

177 صفحه شامل تمام سوالات مربوط به مصاحبه شغلی با پاسخ نامه خلاصه، جامع و کاربردی

 

ویژگی های بسته جامع اصل سوالات حیطه عمومی 1403 استخدامی آموزش و پرورش

 1. تمامی نمونه سوالات با پاسخ نامه تشریحی می باشند.
 2. بررسی اصل سوالات تمامی ادوار آموزش و پرورش از سال 1386 تا سال 1402 جامعترین منبع برای مطالعه می باشد.
 3. صفحات بصورت دو ستونه طراحی شده اند تا در تمامی دستگاه های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ قابل مطالعه باشد
 4. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها تایپی هستند
 5. قابلیت پرینت در هر ابعادی را دارند
 6. پشتیبانی سریع و در دسترس برای سوالات و مشکلات پرداخت و دانلود دارند
 7. ویژه آزمون های استخدامی  دبیری در سال 1403 با جدیدترین منابع
 8. نیاز به ثبت نام در سایت ندارند اما در صورت ثبت نام فایل ها در پروفایل اختصاصی شما برای همیشه در دسترس هستند
 9. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها بصورت تفکیک شده می باشند و از هرگونه سردرگمی اجتناب شده است
 10. امکان دانلود سریع پس از پرداخت (پس از پرداخت لینک های دانلود به شما نمایش داده میشوند)

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 86 تا 1402 – پکیج طلایی جامع”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

اصل سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش تمامی سالها - ویژه 1403 - پکیج طلایی جامع

اصل سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش 86 تا 1402 – پکیج طلایی جامع

79,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من

پکیج طلایی اصل سوالات حیطه عمومی