پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی حقوق اشخاص در تملک قهری املاک توسط شهرداری ها و مساله تعارض آن با حقوق شهروندی93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی حقوق اشخاص در تملک قهری املاک توسط شهرداری ها و مساله تعارض آن با حقوق شهروندی93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حقوق اشخاص در تملک قهری املاک توسط شهرداری ها و مساله تعارض آن با حقوق شهروندی93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بنابر ضرورتهاي اجتماعي، گاه اتفاق مي‌افتد كه شهرداري و يا سازمان‌هاي وابسته به آن، نيازمند تصرف و بهره‌برداري از اراضي و املاك متعلق به اشخاص مي‌گردند. در اين حالت دو حق در مقابل هم قرار مي‌گيرند، يكي حق مالك در انتفاع و بهره‌برداري از مالكيت خويش كه به عنوان يكي از اصول قديمي و متعالي در اكثر نظامهاي حقوقي مورد حمايت قرار مي‌گيرد و ديگر نفع اجتماع كه در قالب اقدامات شهرداري متجلي مي‌گردد. در اين تحقيق با توجه به قوانين ومقرراتی که وضع شده، هدف بررسی حقوق مالکین درمقابل تملکات قهری شهرداري‌هاست. بدين معني كه با تجزيه و تحليل قوانين و مقررات و نيز رويه قضايي حدود حق شهرداري در زمينه تصرف تملك اراضي و املاك متعلق به اشخاص شناسايي گردد.

بررسي قوانين موضوعه، حكايت از تجلي نظر قانونگذار در دو مقرره عمده يعني قانون نحوه خريد تملک اراضی واملاک برای اجرای بر نامه های عمومی، مورد نیاز شهرداری هادارد ليكن به لحاظ پيچيدگي‌هاي اين قوانين و كثرت دعاوي مرتبط با موضوع كه در قالب تغييات قوانين، تفاسير گوناگوني را يافته است، شناسايي اين تفاسير و نهايتاً احراز رويه قضايي امري ضروري است. اصول عام احترام به مالكيت در قالب احكام و قوانين ياد شده به عنوان احكام ثانويه، تعرضاتي با هم مي‌يابند كه در اين تحقيق به جمع‌بندي و تطبيق اين احكام با يكديگر پرداخته خواهد شد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1 بیان مساله تحقیق. 2

2-1 تعریف مسئله. 6

3-1 بهروران تحقیق. 7

4-1 نوآوری تحقیق. 8

5-1 سوالات تحقیق. 8

6-1 فرضیات تحقیق. 9

1-6-1 فرضیه اصلی. 9

2-6-1 فرضیه فرعی. 9

7-1 روش تحقیق. 9

فصل دوم: انواع اراضي و املاك و حقوق شهروندي.. 10

1-2 ملك در حقوق موضوعه. 11

1-1-2 مبحث اول: انواع ملك در فقه. 12

2-1-2 مبحث دوم: انواع ملك در حقوق موضوعه. 14

1-2-1-2 مالكيت مادي.. 15

2-2-1-2 مالكيت معنوي.. 16

3-2-1-2 مالكيت ذينفعي. 17

2-2 بخش دوم: اراضي خصوصي. 17

1-2-2 مبحث اول: مستثينات قانون جنگلها 18

1-1-2-2 تشخيص اراضي مستثنيات.. 18

2-2-2 مبحث دوم: شمول اصلاحات ارضي. 19

3-2-2 مبحث سوم: موارد واگذاری.. 20

3-2 بخش سوم: تعریف شهروندي.. 21

1-3-2 مبحث اول: ارکان وحقوق شهروندی.. 26

1-1-3-2 عضویت و وضعیت.. 27

1-1-1-3-2 عضویت.. 27

2-1-1-3-2 وضعیت.. 28

2-1-3-2 تکالیف… 30

3-1-3-2 مشارکت فعال. 31

4-1-3-2 برابری عام وفراگیر. 31

2-3-2 مبحث دوم:منابع. 32

1-2-3-2 اعلاميه جهاني حقوق بشر. 34

2-2-3-2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي. 35

3-2-3-2 اعلاميه اسلامي حقوق بشر. 36

4-2-3-2 اسلام منبع حقوق بشر. 36

فصل سوم: مراجع تشخيص احراز مالكيت و مباني حقوق مالكانه. 39

1-3 بخش يكم: مرجع اداري و قضايي و فرعي. 40

1-1-3 مراجع رسيدگي اداري (فرعی) 40

1-1-1-3 هيأت حل اختلاف ماده 5. 40

2-1-3 مرجع قضايي(اصلی) و تفاوت آن با مراجع شبه قضايي(فرعی) 41

3-1-3 مبحث اول: مراجع شبه قضايي و كميسيون ماده واحده 42

4-1-3 مبحث دوم: صلاحيت مراجع و تداخل وظايف… 45

1-4-1-3 صلاحيت ذاتي. 46

2-4-1-3 تشخيص و احراز صلاحيت.. 47

2-3 بخش دوم : تاریخ قواعد و مستندات.. 48

1-2-3 مبحث اول : قراردادی بودن حکومت.. 48

1-1-2-3 ارائه تعریف جامع از دولت.. 50

2-1-2-3 نظریه قرارداد اجتماعی. 51

3-1-2-3 نظریه پوفندروف.. 51

4-1-2-3 نظریه توماس هابز. 51

5-1-2-3 نظریه ژان ژاک روسو. 52

2-2-3 مبحث دوم : تقدم حقوق مالکانه. 52

3-2-3 مبحث سوم : مبانی غیر فقهی حقوق مالکانه. 54

1-3-2-3 بند اول : مبانی موید حاکمیت مطلق. 55

1-1-3-2-3 نظریه حاکمیت ماورایی– الهی. 55

2-3-2-3 بند دوم : مبانی مؤید اصالت اجتماعی. 56

3-3 بخش سوم : موارد تامین. 58

1-3-3 مبحث اول : وسایل تأمین. 58

1-1-3-3 تأمین توافقی. 58

2-3-3 مبحث دوم : موارد توافق برای تأمین. 60

1-2-3-3 توافق در قیمت.. 60

2-2-3-3 توافق در انتقال. 60

فصل چهارم: مراحل و محدودیتهای تملک قهری.. 62

1-4 بخش یکم : مراحل ابتدایی و انتهایی تملک قهری.. 63

1-1-4 مبحث اول : اقدامات.. 64

2-1-4 مبحث دوم:شناسایی. 64

1-2-1-4 وجود طرح مصوب.. 65

2-2-1-4 نیاز به دستگاه اجرایی و ضرورت.. 65

3-2-1-4 تأمین اعتبار. 66

4-2-1-4 عدم وجود اراضی ملی و دولتی. 66

5-2-1-4 اعلام به مالک… 66

6-2-1-4 رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده 67

1-6-2-1-4 وجود برنامه زمانبندی مصوب.. 67

7-2-1-4 تشریفات ثبتی. 68

2-4 بخش دوم : قواعد واگذاری.. 68

1-2-4 قاعده 69

2-2-4 عدم توافق در قیمت.. 69

3-2-4 عدم توافق در واگذاری حقوق. 69

1-3-2-4 مبحث اول : تسلیط و لاضرر. 70

2-2-2-4 مبحث دوم : تأمین اراضی از طریق واگذاری.. 71

3-4 بخش سوم : سایر محدودیتها 72

1-3-4 مبحث اول : مصرحات.. 72

1-1-3-4 قوانین عمومی. 72

2-1-3-4 قوانین خاص… 73

2-3-4 مبحث دوم : محدوده های خاص… 73

3-3-4 مبحث سوم : تعارضات.. 73

فصل پنجم: تجدید نظر و شکایات.. 75

1-5 بخش یکم : انواع دعاوی طرفین شکایات تملک قهری املاک توسط شهرداری.. 76

1-1-5 مبحث اول : بر حسب طرف ابتکار. 76

2-1-5 مبحث دوم : بر حسب طرفین دعوی.. 78

2-5 بخش دوم : محاکم صالح و جایگاه قانونی آنها 78

1-2-5 مبحث اول : دیوان عدالت اداری.. 79

2-2-5 مبحث دوم : سایر مراجع. 81

3-5 جمع بندی ونتیجه گیری.. 82

علائم اختصاری.. 85

منابع و ماخذ. 87

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی حقوق اشخاص در تملک قهری املاک توسط شهرداری ها و مساله تعارض آن با حقوق شهروندی93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی حقوق اشخاص در تملک قهری املاک توسط شهرداری ها و مساله تعارض آن با حقوق شهروندی93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من