پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

موضوع مورد بحث در این رساله تابعیت زن و کودک در نظام حقوقی ایران است که قانون تابعیت ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در صورت تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی، این زن تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد همچنین فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، را باید ایرانی تلقی نمود حضور اتباع خارجی در ایران و اتباع ایرانی در خارج از کشور، ازدواج های متعددی بین زنان ایرانی و مردان تبعه کشور خارجی را دربرداشته و در آینده نیز امکان اینگونه ازدواج ها وجود دارد. با توجه به مشکلات ناشی از این ازدواج ها این سوال مطرح می شود که چگونه می-توان اصل وحدت تابعیت و تأثیرات آن را بر تابعیت زنان ایرانی به گونه ای هماهنگ نمود که حقوق زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور و حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج ها رعایت گردد. در این رساله پس از بررسی همه جانبه موضوع، مشکلات عملی و ارائه راهکارها به این نتیجه می رسیم که تغییر قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش های اساسی وجود دارد.

کلیدواژه ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران

فهرست

عنوان                                                                                                                                               صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
تعریف و بیان اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………3
سابقه و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….4
فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل اول :کلیات و مفاهيم اساسي
1- 1 تاریخچه حقوق زن …………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین ……………………………………………………………………………………………………..8
1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………………………….11
1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………….14
1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک ……………………………………………………………………………………..17
1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران …………………………………………………………………………………………17
1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی ………………………………………………………………………………………………..18
1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ ………………………………………………………………………………………………….21
1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان …………………………………………………………………………………….24
1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران …………………………………………..28
1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت ………………………………………………………………………………………………………………28
1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری …………………………………………………………………………29
1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت ………………………………………………………………30
1-3-4 تبیین انواع  تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………31
1-4 تحليل مباني و نظریه ها در رابطه با تابعیت زن وکودک ………………………………………………………………………34
1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن ……………………………………………………………………………………………………………..34
1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل ……………………………………………………………………………………………..35
فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران
2-1 بررسی تابعیت زن وکودک ……………………………………………………………………………………………………………………40
2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………40
2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………..44
2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران ………………………………………………………………………….47
2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی ……………………………………………………………………………………………………………47
2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران ……………………………………………………………………………………………………..51
2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ……………………………………………………….56
2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………….56
2-2-3-2 آثار ترک تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………….58

2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران …………………………………………………………………………………………………………….61
2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت …………………………………………………………….61
2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج …………………………………….61
فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک
3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………….64
3-1-1 سیستم وحدت تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………….64
3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده ………………………………………………………………………………………66
3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران …………………………………………………………………………………………..70
3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته ……………………………………………………………………………………..70
3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ……………………………………………………………………………………..70
3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ……………………………………………………………………………………..75
3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت …………………………………………………………………………………………………….79
3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی …………………………………………………………………………..80
3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی …………………………………………………………………………..82
3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه ……………………………………………………………………………….83
3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس ……………………………………………………………………………………..83
3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه ……………………………………………………………………………………….85
3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت ……………………………………………………………………………………………….88
3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن های ایرانی خارجی شده …………………………………………………….88
3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده ………………………………………………………………………..89
3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران ………………………………………………………………………….. 91
3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی ……………………………………………………………………………………………..91
3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی …………………………………………………………………………………………..93
3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع ……………………………………………………………………………………………….96
3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع ……………………………………………………..97
3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی …………………………………………………………….99
3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع …………………………………………………………………………………………………….101
3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت ………………………………………………………………………………………………….103
نتیجه و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………107

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من