پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

10,000 تومان

پایان نامه تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه. 1

فصل نخست – کلیات… 8

مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت… 8

گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9

گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11

گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13

گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14

گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20

گفتار نخست – عمری.. 21

گفتار دوم – رقبی.. 22

گفتار سوم – سکنی.. 22

گفتار چهارم –  حبس مطلق.. 23

گفتار پنجم – وقف…. 24

گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25

گفتار نخست – اموال مادی.. 26

گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. 40

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… 42

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50

مقدمه. 50

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51

گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51

گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62

بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جريان ثبت… 64

بنددوم – ضرورت قانوني ثبت اسناد راجع به واگذاري حق انتفاع. 71

بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76

بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91

بند نخست – سند عمری.. 92

بند دوم – سند رقبی.. 93

بند  سوم – سند سکنی.. 93

بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93

بند پنجم – سند وقف…. 94

بند ششم – سند صلح (عمري – رقبي – سكني) 94

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99

گفتار  نخست – احراز هویت… 100

گفتار دوم – احراز اهلیت… 100

گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102

گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103

مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي.. 103

گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم. 104

گفتار دوم – احراز مالکیت… 104

گفتار سوم –  شرايط مال مورد انتفاع ‌ 105

گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع. 106

فصل سوم – آثار حقوقي تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 110

مقدمه. 110

مبحث نخست – مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع. 114

گفتار نخست – اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 121

گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادي و سند رسمي.. 123

گفتار سوم – ضمانت اجراي اسناد رسمي راجع به واگذاري حق انتفاع. 124

مبحث دوم- قدرت اجرايي سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 125

گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي.. 125

گفتار دوم – صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد رسمي.. 127

مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129

گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130

بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131

بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133

بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134

گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134

نتیجه گیری.. 139

پیشنهادات… 141

فهرست منابع. 142

الف. فهرست منابع فارسي.. 142

  1. کتاب ها 142
  2. مقالات… 145

ب. فهرست منابع عربي : 146

ضمایم. 147

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من