پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بین‌الملل94

10,000 تومان

پایان نامه جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بین‌الملل94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بین‌الملل94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبي را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعريف سند چنين مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 17/10/1382 تا حدي ابهامات ارزش اثباتي اسناد الكترونيك مرتفع گرديده، ليكن هنوز ارزش اثباتي اسناد الكترونيك در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و همين امر، امكان دادرسي صحيح و عادلانه را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ايران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه     3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهميت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- ساختار تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………….  16

2-2-5- امضای دیجیتال                        21

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند …………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4- اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و اركان سند الكترونيك…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-1- قابليت استناد…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستيابي …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-3- توليد و نگهداري به روش مطمئن…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2- اعتبار اسناد الكترونيكي …………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-1- امضاي الكترونيكي…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2- آيا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-4-  امضاي ديجيتالي…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا…………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-4-3- حقوق فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-4-4- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

 

فصل چهارم: محاسن و معايب و آثار اسناد الكترونيكي، نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران

4-1- مزايا و معايب اسناد الكترونيكي پا …………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-1-1 مزايا                  57

4-1-2- معايب                   57

4-2- آثار اسناد الكترونيكي                              58

4-2-1- آثار اسناد الكترونيكي رسمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2-2- آثار اسناد الكترونيكي عادي…………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2-2-1- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده‌اند…………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده‌اند…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-3- نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران…………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونيكي و ميزان و شرايط اعتبار اين ادله‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونيكي …………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگي يافتن اطّلاعات پنهان …………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي بر اساس نظريه معادل‌هاي کارکردي…………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الكترونيك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهاي الكترونيك در ادله اثبات دعوي…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-3-2-1- قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-3-2-2-  آثارحقوقي…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-3- تشخيص هويت…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-2-4- صحت و بي‌نقصي سند…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی …………………………………………………………………………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته …………………………………………………………………………………………………………………….. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فصل پنجم: اسناد الكترونيك در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الكترونيك در تجارت بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها …………………………………………………………………………………………………………………….. 87

نتيجه گيري پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 95

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 97

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بین‌الملل94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بین‌الملل94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من