پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

10,000 تومان

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

امروزه همگام با روند توسعه ی جوامع بشری حمایت از حقوق زنان همواره مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که قانونگذار ایران به این موضوع توجه داشته است. در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی در حمایت از حقوق زن به همراه داشت اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار مترقی تر بود. اما بعضی مواد این قانون پس از پیروزی انقلاب نسخ و غیر شرعی اعلام شد. سپس قانونگذار در پی تکمیل روند قانونگذاری قانون حمایت خانواده 1391 را به تصویب رسانید تا اینکه برجسته ترین نقش را در خانواده به زن دهد، زیرا قرار گرفتن زن در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است اما قانونگذار در این قانون در کنار توجه به حقوق زن، در این زمینه غفلت هایی هم کرده است. هدف از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نقاط قوت و نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق زنان است. در واقع از آنجا که قوانین در حال تغییرند و حقوق زن همچنان در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود اما حضور زنان روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود و همگام با مرد در توسعه ی کشور سهیم است تصمیم بر آن شد تا بررسی شود آیا قانونگذار طبق این روند حمایت های لازم را برای زنان در نظر گرفته است یا نه؟ و اگر حمایتی در نظر گرفته آیا این حمایتها کافیست یا خیر؟ برای همین ضرورتی در انجام یک پژوهش در این رابطه احساس گردید با این هدف که از مشکلات موجود در رسیدن به حقوق زنان کاسته و از دستاوردهای آن در اصلاح این قوانین استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً قانون حمایت خانواده 1391 با قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 نقاط افتراق و اشتراک دارد  و در بعضی موارد دارای پیشرفت و پسرفت در حمایت از حقوق زن می باشد.

ثانیاً قانون جدید حمایتهای کافی در رابطه با حقوق زنان در نظر نگرفته است و زنان همچنان در بسیاری از موارد از جمله ازدواج مجدد، طلاق، مهریه و …  سرگردانند.

کلمات کلیدی: قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، خانواده، حمایت، اصلاح قوانین

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول : تاریخچه قوانین حمایت از حقوق زن 6

مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346. 7

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346. 7

گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346. 8

بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق.. 8

بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن. 9

بند سوم: محدود کردن اختيار مرد در منع اشتغال زن. 10

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346. 11

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق.. 11

بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش… 12

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد. 12

مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353. 14

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353. 14

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353. 16

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد. 16

بند دوم: محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين.. 17

بند سوم: اختيار زن در منع اشتغال شوهر. 18

بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر. 18

بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه. 19

الف: ویژگی های مقرری ماهانه. 21

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه. 21

بند ششم: افزایش سن قانوني ازدواج در قانون حمایت خانواده 24

بند هفتم: شغل زن. 26

 

 

 

فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب  1391. 29

گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان. 29

گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان. 37

بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده 37

بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری.. 37

بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود. 38

بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید. 38

بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید. 39

بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی.. 40

گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان. 40

بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی.. 40

بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان. 41

بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه. 42

مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل.. 42

گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن. 42

گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده 43

بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353. 44

الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر. 45

ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. 46

ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353. 46

د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول. 47

و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه 47

بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. 48

گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده 51

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن. 51

گفتار چهارم: مهریه. 55

گفتار پنجم: موجبات طلاق.. 61

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353. 61

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358. 63

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. 63

بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده 65

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل.. 68

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. 70

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش… 71

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی.. 74

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج.. 79

 

فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن   81

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی.. 82

گفتار اول: حق طلاق برای زن. 84

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن. 85

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. 88

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. 88

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین.. 89

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی.. 89

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. 91

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد. 98

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون. 99

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده 100

گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده 104

نتیجه. 106

فهرست منابع. 110

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من