پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حمایت کیفری از اطفال در کود ک آزاری جنسی

حمایت کیفری از اطفال در کود ک آزاری جنسی

10,000 تومان

موضوع:حمایت کیفری از اطفال در کود ک آزاری جنسی

تعداد صفحات:105

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق  برای دریافت درجه (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

فهرست

چکیده : 1

مقدمه. 1

الف : بیان موضوع.. 2

ب : سوالات تحقیق… 2

پ: فرضیه های تحقیق… 2

ث: روش تحقیق… 3

پیشینه تحقیق و جنبه نوآوری آن: 4

فصل اول کلیات تحقیق.. 5

مبحث اول تعاریف…. 6

گفتار اول ) طفل یا کودک در قوانین ایران : 6

گفتار دوم )کودک یا طفل بزه دیده : 8

گفتار سوم )کودک آزاری : 9

گفتار چهارم)کودکان در معرض خطر : 12

مبحث دوم عوامل کودک آزاری.. 13

گفتار اول )عوامل روانی کودک آزاری : 13

بند اول )ویژگی های روانی کودکان آزا دیده. 13

الف  )  کودکان غیر نرمال (Abnormal child). 14

ب کودکان دشوار (Difficult child)  : 15

ج کودکان طرد شده (Rejected child) : 16

بند دوم ) ویژگی های روانی آزاردهندگان کودکان : 18

گفتار دوم عوامل خانوادگی کودک آزاری : 19

بند اول )ویژگی های جمعیتی والدین کودکان آزار دیده : 19

الف ) سن والدین.. 19

ب)  تحصیلات والدین.. 20

ج ) شغل والدین.. 20

بند دوم ) ساختار خانواده کودکان آزار دیده : 20

الف )جمعیت خانواده : 20

ب ) سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده : 21

ج) سابقه طلاق و جدایی در خانواده : 21

د ) سابقه اعتیاد در خانواده : 22

ه) سابقه محکومیت یا سوء پیشینه در خانواده : 22

گفتار سوم عوامل محیطی کودک آزاری : 23

بند اول :نگرش نسبت به تنبیه کودکان در خانواده : 23

بند دوم مذهب خانواده : 24

بند سوم شرایط اقتصادی خانواده : 25

مبحث سوم )پیامدها و آثار کودک آزاری : 27

گفتار اول) آثار و پیامدهای جسمی آزار کودکان : 27

گفتار دوم ) پیامدهای روانی: 29

بند اول ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جسمی کودکان. 29

بند دوم  ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جنسی کودکان : 30

بند سوم  پیامدهای روانی ناشی از آزار عاطفی کودکان : 31

الف ) مشکلات اجتماعی شامل.. 31

ب ) مشکلات شناختی شامل.. 31

ج ) مشکلات هیجانی شامل.. 32

فصل دو م :حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال.. 33

جرایم جنسی علیه اطفال.. 34

مبحث اول  : جرایم جنسی علیه اطفال.. 35

گفتار اول ) لواط با طفل… 37

گفتار دوم ) تفخیذ با طفل.. 41

گفتار سوم ) تقبیل طفل.. 42

گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» 44

گفتار پنجم) زنا با طفل.. 46

گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل.. 51

مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی.. 63

گفتار اول  ) سوء استفاده از طفل برای هرزه  نگاری…. 66

گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء.. 72

بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی.. 72

بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود. 75

بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی.. 76

گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی… 84

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: 91

 

 

 

چکیده :

بزه دیدگی  اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های  جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است . صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند .  این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .

 کلیدو اژه ها :  حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

حمایت کیفری از اطفال در کود ک آزاری جنسی

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من