پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

رشته های مورد نیاز استخدامی وزارت بهداشت 1403

رشته های مورد نیاز استخدامی وزارت بهداشت 1403

داوطلبانی که مایل به کار در مراکز خدمات بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی هستند، با آغاز ثبت نام و انتشار دفترچه ی این آزمون، به دنبال اطلاع از رشته های مورد نیاز استخدامی وزارت بهداشت می باشند که آیا با رشته تحصیلی خود مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند یا خیر.

با انتشار دفترچه استخدامی وزارت بهداشت 1403 و آغاز ثبت نام، متقاضیان کار در مراکز بهداشت می توانند با دانلود دفترچه، و بررسی شرایط و رشته های درخواستی از سوی وزارت بهداشت، در صورت داشتن شرایط در این آزمون ثبت نام کنند.

با توجه به اینکه دفترچه استخدامی وزارت آموزش و پرورش 1403 هنوز منتشر نشده است،  برای آشنایی داوطلبان با رشته های مورد نیاز این استخدامی،  جدول زیر که برای استخدامی سال 1402 است،  آورده شده که با انتشار دفترچه جدید لیست رشته های درخواستی این آزمون به روز رسانی خواهد شد

منتخب رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزرات بهداشت 1402

عنوان رشته های مورد نیاز
پزشک عمومی دکتری: پزشکی عمومی
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان) کاردانی: اتاق عمل، پرستاری، فوریت های پزشکی، هوشبری
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس)  کارشناسی: اتاق عمل، پرستاری، فوریت های پزشکی، هوشبری
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی کارشناسی: علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: انگل شناسی پزشکی، ایمن شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، میکروبشناسی پزشکی، یافت شناسی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی، سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی
کارشناس بهداشت خانواده کارشناسی: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی ،مامایی

کارشناسی ارشد: اکولوژی اتسانی، آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، سلامت سالمندی، علوم اجتماعی (جمعیت شناسی) مامایی، مشاوره در مامایی

کارشناس بهداشت محیط کارشناسی:
مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد: آپیدمیولوژی، اکولوژی انسانی، آب‌شناسی (هیدرولوژی)، آلودگی محیط زیست، آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، آموزش محیط زیست، بازیافت منابع آب، برنامه‌ریزی آب، برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، بهداشت پرتوها و مدیریت سلامت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و محیط زیست، بهسازی محیط، بیوتکنولوژی محیطی، پدافند غیر عامل در نظام سلامت، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، سم‌شناسی، سم‌شناسی محیط، طراحی شهری، علوم و صنایع غذایی (زیست فناوری مواد غذایی)، علوم و مهندسی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)، علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگی محیط زیست)، محیط زیست، محیط زیست (آب و فاضلاب)، محیط زیست (آلودگی خاک)، محیط زیست (سواحل)، محیط زیست (منابع آب)، محیط زیست (مواد زائد جامد)، محیط زیست (هوا)، مدیریت پسماند، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، مدیریت محیط زیست، معماری و آمایش، منابع طبیعی(محیط زیست)، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی تکنولوژی عمران (آب و فاضلاب)، مهندسی شیمی (ایمنی)، مهندسی عمران (آب و فاضلاب)، مهندسی محیط زیست، هیدروبیولوژی، هیدروژئولوژی
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کارشناسی: بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
کارشناس تغذیه کارشناسی: علوم تغذیه
کارشناسی ارشد: آموزش پزشکی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، بیوشیمی، تغذیه بالینی، سلامت سالمندی، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم و صنابع غذایی، فیزیولوژی ورزشی  (تغذیه ورزشی)، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی کشاورزی، میکروب‌شناسی مواد غذایی
کارشناس سلامت روان کارسناسی و کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، روانشناسی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی: فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری در شاخه پزشکی ،مدارک پزشکی
کارشناسی ارشد: انفورماتیک پزشکی ،فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ،مدارک پزشکی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
ماما کارشناسی: مامایی
کارشناسی ارشد: مامایی
پرستار کارشناسی و کارشناسی ارشد: پرستاری
کارشناس منابع انسانی کارشناسی: حقوق اداری، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, مدیریت دولتی، مدیریت کسب و کار
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)، مدیریت بازرگانی (مدیریت بازرگانی)، مدیریت بازرگانی (مدیریت کارآفرینی)، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی ‏
نگهبان دیپلم و کاردانی و کارشناسی:
همه رشته ها
پزشک متخصص بیماری‌های داخلی دکتری تخصصی: بیماری‌های داخلی
پزشک متخصص بیماری‌های کودکان دکتری تخصصی: اطفال
پزشک متخصص بیهوشی دکتری تخصصی: بیهوشی
پزشک متخصص جراحی عمومی دکتری تخصصی: جراحی عمومی
پزشک متخصص رادیولوزی دکتری تخصصی: رادیولوژی
پزشک متخصص قلب دکتری تخصصی: قلب
پزشک متخصص مغز و اعصاب دکتری تخصصی: نورولوژی
داروساز دکتری تخصصی: داروسازی
دندانپزشک دکتری و دکتری تخصصی: دندانپزشکی
کارشناس اتاق عمل کارشناسی: تکنولوژی اتاق عمل
کارشناسی‌ارشد: پرستاری مراقبت‌های ویژه، پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان، تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون
کارشناس امور اجرایی سلامت کارسناسی و کارشناسی ارشد: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناس امور مالی کارشناسی: اقتصاد، بانکداری اسلامی، حسابداری، علوم اسلامی- اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت کسب و کار
کوچک، مدیریت مالی
کارشناسی‌ارشد: اقتصاد، اقتصاد بهداشت، حسابداری، حسابرسی علوم اقتصادی، مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی (بودجه و مالیه عمومی)، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار،
مدیریت مالی، مهندسی صنابع (مهندسی مالی)
کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناسی: بهداشت حرفه‌ای، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
کارشناسی‌ارشد: مدیریت ایمنی، مدیریت سلامت، مدیریت محیط زیست، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار، مهندسی شیمی (ایمنی)، مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا)
کارشناس پرتو شناسی (رادیولوژی) کارشناسی: تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
کارشناسی‌ارشد: آناتومی (علم تشریح) بیوفیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، علوم داروهای پرتوزا، فناوری تصویربرادری پزشکی(MRI)، فناوری تصویربرادری پزشکی(سی تی اسکن)، فیزیک پزشکی، مهندسی هسته‌ای (پرتو پزشکی)، نانو تکنولوژی پزشکی
کارشناس توسعه مدیریت کارشناسی: مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع، مهندسی صنابع و سیستم‌های مدیریت
کارشناسی‌ارشد: انفورماتیک پزشکی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارآفرینی (توسعه) کارآفرینی (سازمانی)، کارآفرینی (فناوری)، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی (بازرگانی)، مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، مدیریت صنعتی (مدیریت پروژه)، مدیریت صنعتی (مدیریت سیستم‌ها)، مدیریت صنعتی (مدیریت عملکرد)، مدیریت صنعتی (مدیریت کیفیت و بهره‌وری)، مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت فناوری اطلاعات)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی)، مدیریت منابع انسانی، مهندسی صنایع

اشتراک گذاری با دوستان

لینک های دانلود

هیچ داده ای یافت نشد

نمونه سوالات مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من