پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402

59,000 تومان

سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش ویژه آموزگار ابتدایی و دبیری 1402

با آرزوی موفقیت شما در آزمون های استخدامی آموزش و پروش شغل های آموزگار ابتدایی و دبیری گروه آموزشی ماهان داک بسته نمونه سوالات تستی استخدامی خیطه اختصاصی ویژه استخدامی آموزش و پرورش را تا سال 1402 برای شما جمع آوری کرده است. تمامی نمونه سوالات جمع آوری شده ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش طبق منابع جدید از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در منابع مطالعاتی گروه آموزشی ماهان داک نیز نمونه سوالات حیطه اختصاصی را طبق آخرین تغییرات بروزرسانی کرده است.

 

محتویات بسته سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه اختصاصی

بسته جامع سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه اختصاصی

شامل دو بخش نمونه سوالات و درسنامه ها می باشد. بخش سوالات بر اساس کتاب های معرفی شده می باشد.

بخش درسنامه ها نیز بر طبق آخرین تغییرات جمع آوری شده است.

 

تعداد و جزییات نمونه سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

در بخش نمونه سوالات حیطه اختصاصی آموزش و پرورش سوالات درس های زیر در پکیج موجود می باشد:

 1. 365 سوال روش ها و فنون تدریس
 2. 1608 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تخصیلی
 3. 1779 سوال روانشناسی تربیتی
 4. 192 سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
 5. 1261 سوال روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

جزییات نمونه سوالات هر بخش

جزییات سوالات روش ها و فنون تدریس

 • 200 نمونه سوال تالیفی روش ها و فنون تدریس با پاسخنامه تستی
 • 85 نمونه سوال روش ها و فنون تدریس از کتاب روش ها و فنون تدریس و کتاب راهنمای معلم کلاس های چندپایه با پاسخ نامه تشریحی + خودآزمایی
 • 80 نمونه سوال روش ها و فنون تدریس ویژه تربیت بدنی از کتاب اهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه اول و دوم با پاسخ نامه تشریحی

جزییات سوالات سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 • 153 نمونه سوال تالیفی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخنامه تشریحی
 • 15 نمونه سوال تالیفی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 400 سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تستی
 • 1021 نمونه سوال طبقه بندی شده سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تستی
 • 40 سوال کتاب اندازه گیی، سنجش و ارزشیابی آموزشی با پاسخ نامه تشریحی
 • 40 سوال کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال خود آزمایی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخ نامه تشریحی
 • 92 سوال تالیفی و آزمون سراسری میکرروطبقه بندی شده مدرسان شریف با پاسخ نامه تشریحی (فصل های : تغریف اصطلاحات، مقیاس های اندازه گیری، دسته بندی ارزشیابی های آموزشی(سنجش آعازین، تکوینی، تشخیصی، تراکمی)، روش های سنجش(مشاهده ای، عاطفی)، روش های سنجش مستقیم فتار)

جزییات سوالات روانشناسی تربیتی

 • 15 سوال روانشناسی تربیتی آموزگار ابتدایی 1395 با پاسخنامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی تربیتی آموزگار ابتدایی 1396 با پاسخنامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی تربیتی آموزگار ابتدایی 1397 با پاسخنامه تشریحی
 • 13 سوال روانشناسی تربیتی آموزگار ابتدایی 1398 با پاسخنامه تشریحی
 • 12 سوال روانشناسی تربیتی آموزگار ابتدایی 1401 با پاسخنامه تشریحی
 • 15 سوال روانشناسی تربیتی آموزش و پرورش اردیبهشت 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 15 سوال خودآزمایی روانشناسی تربیتی ویژه آزمون استخدامی 1402
 • 200 نمونه سوال تالیفی روانشناسی تربیتی با پاسخنامه تستی
 • 415 نمونه سوال روانشناسی تربیتی بصورت طبقه بندی شده با پاسخ نامه تستی
 • 101 نمونه سوال روانشناسی تربیتی بصورت طبقه بندی شده با پاسخ نامه تشریحی
 • 407 نمونه سوال روانشناسی تربیتی مدرسان بصورت طبقه بندی شده با پاسخ نامه تشریحی
 • 50 سوال روانشناسی یادگیری و آموزش با پاسخ نامه تشریحی
 • 60 سوال کتاب مسئولیت و سازندگی با پاسخ نامه تشریحی
 • 450 سوال روانشناسی کودکان استثنایی با پاسخ نامه تستی

جزییات سوالات اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

 • 192 سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخ نامه تشریحی به همراه خودآزمایی

جزییات سوالات روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

 • 140 سوال روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری با پاسخ نامه تشریحی (تفکیک شده در دو بخش روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری)
 • 618 سوال روانشناسی رشد بصورت طبقه بندی شده دکتر علی اکبر سیف با پاسخ نامه تستی
 • 503 سوال روانشناسی رشد دکتر محمدی با پاسخ نامه تستی

 

جزییات منابع درسی حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

تمامی درسنامه ها با توجه به آخرین تغییرات در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش جمع آوری شده است که تمام درسنامه ها در پکیج اختصاصی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

منابع روش ها و فنون تدریس

 • 114 صفحه حلاصه و نکات کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی (فصل 1 تا 13)
 • 454 صفحه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول (روش ها و فنون تدریس) دکتر حسن شعبانی
 • 22 صفحه خلاصه روش ها و فنون تدریس ویژه شب آزمون

منابع سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 • 39 صفحه خلاصه و نکات کتاب مدرسان شریف
 • 23 صفحه خلاصه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی(ارزشیابی توصیفی، تدریس و چگونگی ارزشیابی، خودارزیابی، ارزیابی دیگران، کارپوشه و …)
 • 647 صفحه کتاب کامل اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف
  • فصل های پیشنهادی جهت مطالعه (فصل های مهم  که جز سوالات می باشد شامل: فصل اول تعریف اصطلاحات، فصل دوازدهم سنجش عملکردی، فصل سیزدهم سنجش با استفاده از کارپوشه، فصل چهاردهم سنجش مشاهده ای، فصل پانزدهم سنجش رفتاری، فصل شانزدهم سنجش عاطفی)

منابع روانشناسی تربیتی

 • 60 صفحه خلاصه روانشناسی کودکان استثنایی و ناتوان
 • 170 صفحه خلاصه روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش دکتر علی سعیدی
 • 16 فلش کارت نکات کلیدی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ویژه شب آزمون
 • 61 صفحه کتاب مسئولیت و سازندگی علی صفائی حائری نسخه کامل فصل های 2-3-4-10
 • 20 صفحه نکات خلاصه ویژه شب آزمون از کتاب مسئولیت و سازندگی علی صفائی حائری فصل های 2-3-4-10

منابع اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

 • 4 صفحه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
 • 64 صفحه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • 48 صفحه آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 1400

منابع روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

 • 84 صفحه خلاصه روانشناسی رشد طبقه بندی شده
 • 653 صفحه کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)

 

ویژگی های بسته جامع سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

 1. تمامی نمونه سوالات با پاسخ نامه می باشند
 2. از جدیدترین منابع از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشند
 3. در تمامی دستگاه های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ قابل مطالعه هستند
 4. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها تایپی هستند
 5. قابلیت پرینت و هر ابعادی را دارند
 6. پشتیبانی سریع و در دسترس برای سوالات و مشکلات پرداخت و دانلود دارند
 7. ویژه آزمون های استخدامی آموزگاری ابتدایی/استثنایی و تمامی شعل های دبیری در سال 1402
 8. نیاز به ثبت نام در سایت ندارند اما در صورت ثبت نام فایل ها در پروفایل اختصاصی شما برای همیشه در دسترس هستند
 9. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها بصورت تفکیک شده می باشند و از هرگونه سردرگمی اجتناب شده است
 10. دانلود سریع پس از پرداخت

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402

59,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من