پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402

Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش ویژه آموزگار ابتدایی و دبیری 1402

با آرزوی موفقیت شما در آزمون های استخدامی آموزش و پروش شغل های آموزگار ابتدایی و دبیری گروه آموزشی ماهان داک بسته نمونه سوالات تستی استخدامی خیطه عمومی ویژه استخدامی آموزش و پرورش را تا سال 1402 برای شما جمع آوری کرده است. تمامی نمونه سوالات جمع آوری شده ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش طبق منابع جدید از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در منابع مطالعاتی گروه آموزشی ماهان داک نیز نمونه سوالات حیطه عمومی را طبق آخرین تغییرات بروزرسانی کرده است.

 

محتویات بسته سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه عمومی

بسته جامع سوالات استخدامی آموزش و پرورش حیطه عمومی شامل دو بخش نمونه سوالات و درسنامه ها می باشد. بخش سوالات بر اساس کتاب های معرفی شده می باشد.

بخش درسنامه ها نیز بر طبق آخرین تغییرات جمع آوری شده است.

 

تعداد و جزییات نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

سوالات دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی

 • 832 نمونه سوال دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخنامه تستی
 • 133 سوال پرتکرار دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی
 • 188 سوال پرتکرار دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون های فراگیر تا سال 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 410 سوال دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون های استخدامی با پاسخ نامه تستی
 • 20 سوال دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی در آزمون استخدامی آموزگاری 1402 با پاسخ نامه تستی
 • 110 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با پاسخ نامه تستی
 • 311 سوال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ نامه تشریحی
 • 15 سوال خود آزمایی دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخ نامه تشریحی
 • 40 سوال زن یا نیمی از پیکر اجتماع با پاسخ نامه تشریحی
 • 32 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با پاسخ نامه تشریحی
 • 188 سوال وصيتنامه الهي سياسی حضرت امام خميني (ره) با پاسخ نامه تشریحی

سوالات از معتبرترین منابع بصورت زیر می باشد:

 1. کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 3. کتاب وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

 

سوالات معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

 • 20 سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی اردیبهشت 1402 اصل سوالات آزمون آموزگاری با پاسخنامه تستی
 • 20 سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی مرداد 1402 اصل سوالات آزمون دبیری با پاسخنامه تستی
 • 15 سوال تالیفی از منابع معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی داوطلبان اهل تشیع جهت خودآزمایی ویژه 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 93 سوال پرتکرار آزمون های استخدامی آموزش و پرورش+دستگاه های اجرایی معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی با پاسخنامه تستی
 • 80 سوال پرتکرار آزمون های استخدامی آموزش و پرورش+دستگاه های اجرایی معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی با پاسخنامه تشریحی
 • 60 سوال تالیفی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(بخش ایمان) ویژه 1402 با پاسخنامه تستی
 • 272 سوال از کتاب طرح کلی اندیشه های اسلامی در قرآن(بخش ایمان) ویژه 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 215 سوال از کتاب همرزمان حسین(ع) ویژه 1402 با پاسخنامه تشریحی

منابع سوالات:

 1. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن(بخش اول: ایمان)
 2. همرزمان امام حسین (ع)

 

سوالات دانش تعلیم و تربیت اسلامی

 • 190 سوال دانش تعلیم و تربیت اسلامی از کتاب تغلیم و تربیت در اسلام با پاسخنامه تشریحی
 • 200 سوال دانش تعلیم و تربیت اسلامی در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تستی
 • 180 سوال مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی با پاسخنامه تشریحی
 • 15 سوال خودآزمایی دانش تعلیم و تربیت اسلامی از هردو کتاب با پاسخنامه تشریحی

منابع سوالات:

 1. کتاب مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی(بخش دوم مبانی، قسمت های چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)
 2. کتاب تعلیم و تربیت در اسلام تابیف شهید مرتضی مطهری

 

سوالات تاریخ و فرهنگ تمدن

 • 400 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب های خدمات متقابل ایران و اسلام، مروری بر دستاوردهای چهل ساله، توسعه و مبانی تمدن غرب با پاسخنامه تستی
 • 182 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 270 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 با پاسخنامه تستی
 • 75 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 115 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب مروری بر دستاوردهای چهل ساله پاسخنامه تستی
 • 51 سوال تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب مروری بر دستاوردهای چهل ساله پاسخنامه تشریحی
 • 15 سوال خود آزمایی تاریخ و فرهنگ تمدن از کتاب های خدمات متقابل ایران و اسلام، مروری بر دستاوردهای چهل ساله، توسعه و مبانی تمدن غرب با پاسخنامه تشریحی

منابع سوالات:

 1. کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهيد مرتضی مطهی انتشارات صدرا
 2. مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
 3. کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب نویسنده سيد مرتضی آوينی

 

سوالات توانایی های عمومی ذهنی

 • 150 سوال توانایی های عمومی ذهنی ویژه استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی
 • 806 سوال توانایی های عمومی ذهنی با پاسخنامه تستی
 • 168 سوال پرتکرار توانایی های عمومی ذهنی در آزمون های استخدامی تا سال 1402 با پاسخنامه تشریحی
 • 15 سوال خودآزمایی توانایی های عمومی ذهنی ویژه استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی

 

جزییات درسنامه های عمومی و منابع استخدامی آموزش و پرورش

منابع موجود در بسته طبق آخرین تغییرات از سوی سازمان سنجش و آموزش و پیشنهادات قبول شدگان در آزمون های پیشین شامل موارد زیر می باشد:

 

درسنامه دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی

 • 12 صفحه کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 • 313 صفحه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • 63 صفحه کتاب وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

 

درسنامه معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

ویژه اهل تشیع

 • 180 صفحه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن – فقط بخش ایمان
 • 33 صفحه خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن – فقط بخش ایمان(پیشنهاد ماهان داک جهت مطالعه)
 • 131 صفحه کتاب همرزمان امام حسین (ع)
 • 21 صفحه خلاصه کتاب همرزمان امام حسین (ع)(پیشنهاد ماهان داک جهت مطالعه)

 

ویژه اهل تسنن

 • 714 صفحه کتاب فقه احناف در پرتو قرآن و احادیث پیامبر (تالیف: علامه حسن بن علی شرنبلالی)
 • 269 صفحه کتاب فقه آسان در مذهب امام شافعی (جلد 1) (تالیف: احمد عیسی عاشور)
 • 428 صفحه کتاب فقه آسان در مذهب امام شافعی (جلد 2) (تالیف: احمد عیسی عاشور)
 • 188 صفحه مختصری در فقه امام شافعی بخش عبادات (تالیف: شیخ عبدالواحد بن سلطان العلماء)
 • 52 صفحه کتاب خلاصه نگرشی بر احکام فقه شافعی(پیشنهاد ماهان داک جهت مطالعه)

 

درسنامه تعلیم و تربیت اسلامی

 • 302 صفحه کتاب تعلیم و تربیت در اسلام تابیف شهید مرتضی مطهری
 • 103 صفحه مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی(فقط قسمت های مورد سنجش در بسته موجود است و صفحات اضافی حذف گردیده. منابع جهت آزمون شامل: بخش دوم مبانی، قسمت های چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)

 

درسنامه تاریخ و فرهنگ تمدن

 • 583 صفحه کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهيد مرتضی مطهی انتشارات صدرا
 • 333 صفحه مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
 • 197 صفحه کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب نویسنده سيد مرتضی آوينی

 

ویژگی های بسته جامع سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش

 1. تمامی نمونه سوالات با پاسخ نامه می باشند
 2. از جدیدترین منابع از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشند
 3. در تمامی دستگاه های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ قابل مطالعه هستند
 4. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها تایپی هستند
 5. قابلیت پرینت و هر ابعادی را دارند
 6. پشتیبانی سریع و در دسترس برای سوالات و مشکلات پرداخت و دانلود دارند
 7. ویژه آزمون های استخدامی آموزگاری ابتدایی/استثنایی و تمامی شعل های دبیری در سال 1402
 8. نیاز به ثبت نام در سایت ندارند اما در صورت ثبت نام فایل ها در پروفایل اختصاصی شما برای همیشه در دسترس هستند
 9. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها بصورت تفکیک شده می باشند و از هرگونه سردرگمی اجتناب شده است
 10. دانلود سریع پس از پرداخت

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

دانلود بسته کامل نمونه سوالات حیطه عمومی آموزگار ابتدایی و دبیری استخدامی آموزش و پرورش

سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری – پکیج جامع 1402

Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من

پکیج طلایی اصل سوالات حیطه عمومی