پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )93

10,000 تومان

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني
انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين
اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد.

در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات
مقرر در قانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران،
قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي­داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي
مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن
خسارت يا صدمه به دولت شود.

به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می­آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.

واژه­های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات   

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2
اهمیت …………………………………………………………………………………………………………

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………

3

4

5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7
متغیرهای مورد بررسی تحقیق……………………………………………………………………………………..

روش پژوهش و ابزار گردآوری داده­ها……………………………………………………………………..

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………..

7

7

7

محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………

فصل اول: قاچاق

8

 

1-1. تعریف قاچاق………………………………………………………………………………………….. 10
1-2 پیشینه قاچاق…………………………………………………………………………………………… 11
1-3 . علل قاچاق……………………………………………………………………………………………… 13
1-3-1. موانع تعرفه ای……………………………………………………………………………………… 13
1-3-2 . بیکاری………………………………………………………………………………………………… 14
1-3-3. فساد و تأمین قضایی………………………………………………………………………………………. 14
1-4. انواع قاچاق………………………………………………………………………………………………. 15
1-4-1. قاچاق پنهان و آشکار………………………………………………………………………………….. 15
1-4-2. قاچاق وارداتی و صادراتی…………………………………………………………………………….. 16
1-5. شاخص­های قاچاق…………………………………………………………………………………………… 18
1-5-1. تفاوت قیمت در بازار سیاه…………………………………………………………………………….. 18
1-5-2. درآمد مالیاتی……………………………………………………………………………………………. 19
1-5-3. سرانه تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………………………………. 19
1-6. معیارهای اندازه­گیری قاچاق کالا…………………………………………………………………………. 20
1-6-1 مالیات………………………………………………………………………………………………… 20
1-6-2 نرخ بیکاری………………………………………………………………………………………………… 20
1-6-3. یارانه…………………………………………………………………………………………………….. 21
1-6-4. کنترل­ های ارزی………………….. 3

1- 6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع. 4

1-6-6. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام………………………………………………

1-6-7 . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک……………………

1-6-8 . افزایش دخالت دولت……………………………………………………………………………….

21

22

22

22

23

1-6-9 . توزیع درآمد……………………………………………………………………………………………. 23
1-6-10. کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد……………………………………………………………. 23
1-7 . مهم­ترین دلایل شکل­گیری قاچاق در ایران……………………………………………………….. 24
1-7-1. پايين بودن ريسك قاچاق كالا……………………………………………………………………… 24
1-7-2. رشد و توسعه نامتوازن در…….. نرخ بيكاري در مناطق مرزي……………………………. 25
1-7-3. ناپايداري و بي ثباتي و تغييرات مداوم………………………………………………………….. 25
1-7-4. سودآوري قاچاق كالا در ايران………………………………………………………………………… 25
1-7-5. همجواري باكشورهاي بي­ثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها……………………………. 25
1-7-6. اشتراكات قوميت هاي ساكن در دو سوي مرز……………………………………………………. 26
1-7-7. طولاني بودن و…… از توليدات داخلي و تشريفات زائد………………………………………. 26
1-8. روش­های قاچاق کالا…………………………………………………………………………………… 27
1-9. آثار و پیامدهای قاچاق کالا……………………………. …….3

1-9-1. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا 4

1-9-2. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا ………………………………………………………………….

1-9-3. آثار سیاسی قاچاق کالا………………………………………………………………………………

28

28

33

35

1-10 لازمه جلوگیری از قاچاق کالا…………………………………………………………………………. 36
1-11. راهکارهای مبارزه با قاچاق………………………………………………………………………… 37
1-10-1. راه‌كارهاى اقتصادى………………………………………………………………………………… 37
1-10-2. راه‌كارهاى سياسى…………………………………………………………………………………….. 38
1-10-3. راه‌كارهاى فرهنگى ـ اجتماعى…………………………………………………………………… 39
فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن  
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 44
2-2. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………… 45
2-2-1. تعریف گمرگ…………………………………………………………………………………………. 45
2-2-2. کالای گمرکی…………………………………………………………………………………………… 45
2-2-3. قاچاق گمرکی…………………………………………………………………………………………. 46
2-2-4. مقررات گمركي……………………………………………………………………………………………. 47
2-2-5. واردات و صادرات…………………………………………………………………………………………. 47
2-2-6. قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي……………………………………………………………… 48
2-2-7. قلمرو گمرکی………………………………………………………………………………………… 48
2-2-8.  مبادی رسمی و غیررسمی…………………………………………………………………….. 48
2-2-9. اظهارنامه گمرکی……………………………………………………………………………………. 49
2-2-10. حقوق گمرکی………………………………………………………………………………………….. 49
2-2-11. سود بازرگانی……………………………………………………………………………………………. 50
2-2-12. حقوق ورودی…………………………………………………………………………………… 50
2-2-13. ارزش گمرکی…………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-14. هزینه­های گمرکی……………………………………………………………………………………… 52
2-2-15.  عوارض گمرکی………………………………………………………………………………………. 52
2-3. تاریخچه گمرک…………………………………………………………………………………………….. 53
2-4. ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران………………………………………………. 53
2-5. نقش و وظايف گمرك………………………………………………………………………………………… 54
2-6. اهمیت و ضرورت گمرک…………………………………………………………………………………. 55
2-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی.. 56
2-8. رویه های گمرکی…………………………………………………………………………………………… 57
2-8-1. واردات…………………………………………………………………………………………….. 57
2-8-2. صادرات…………………………………………………………………………………………….. 58
2-8-3. ترانزیت…………………………………………………………………………………………….. 58
2-8-4. مرجوعی……………………………………………………………………………………………………… 59
2-8-5. کابوتاژ………………………………………………………………………………………………….. 59
2-8-6. کالاهای انتقالی…………………………………………………………………………………….. 59
2-9. وظايف و کارکردهای گمرک……………………………………………………………………………. 59
2-10. اهداف و رويکردهای گمرک…………………………………………………………………………

2-11. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران……………………………………………………………………..

2-12. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت……………………………………

2-13. گمرک و توسعه صادرات………………………………………………………………………….

61

63

66

70

2-14. گمرک و قاچاق کالا…………………………………………………………………………………. 73
2-15. بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی 1390……………………………. 75

 

12-16. طرح هاي جديد در گمرك و ضرورت همكاري سازمان هاي همجوار………………….

فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاست­های دولت

77

 

 

3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت………………………………………………… 81
3-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………….. 82
3-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی………………………………………………………. 82
3-1-3. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت…………………………………………………. 83
3-1-4. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان…………………………………. 84
3-2. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی……………………………………. 84
3-2-1. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق…………………………………………………………………….. 84
3-2-2. مبحث اول ــ  قوانين حاكم بر قاچاق گمركي………………………………………………… 87
3-2-3. ضمانت اجراي جرم قاچاق گمركي………………………………………………………………….. 87
3-2-4. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتكبين جرم قاچاق……………………………….. 88
3-2-5. وضعيت حقوقي ضبط كالاي قاچاق……………………………………………………………. 90
3-2-6. شرايط ضبط كالاي قاچاق……………………………………………………………………… 94
3-3. نواقص قانون دادرسي در مبارزه با قاچاق……………………………………………………………. 95
3-4. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی………………………….. 97
3-4-1. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی…………………………. 97
3-4-2. نظارت بر عملیات گمرکی……………………………………………………………………………. 98
3-4-3. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق…………………………………………………………… 100
3-4-4. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد…………………………………………………………. 101
3-5. مراحل رسيدگي به پرونده­هاي قاچاق در گمرك ايران…………………………………………….. 102
3-6. جرايم مربوط به قاچاق كالا و تخلفات گمركي…………………………………………………….. 103
3-7. تشريفات و قوانين ضبط و تحويل كالاي قاچاق…………………………………………………….. 105
نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… 110
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 111
منابع و پیوست­ها
منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 113
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 118

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من