پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

10,000 تومان

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                              1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                 1

ب) پرسش ها                                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                               3

ز) محدوديت هاي تحقيق                                                                                    3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                           3

و) روش تحقیق                                                                                               4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                       4

فصل نخست : کلیات                                                                                         6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                    7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                            7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                               7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                  9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                   9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                               9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                              11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                         14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                    16

بند نخست– تعریف واردات                                                                     16

بند دوم– هدف واردات                                                                           17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                          19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                           25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                              25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                   28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت            32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا  39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                         41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                      45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                    51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                             53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                 57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                    59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                   60

بند اول–تعریف ضرر                                                                             60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                 62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                           63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                     63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                     64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                        65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                            66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                  67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                         67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                 69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                          74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                           75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                     76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                              77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                          78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                             79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                   80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                  81

بند دوم– تلف وصف                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                      83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                   88

نتایج                                                                                          94

پیشنهادات                                                                                  97

فهرست منابع                                                                              98

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من