پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی93

مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی93

10,000 تومان

موضوع:مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی93

تعداد صفحات:117

پايان‌نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی

عنوان                                           فهرست مطالب                                       صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

1-بیان مسئله. ۲

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۳-سوالات تحقیق.. ۶

۴-فرضیه تحقیق.. ۶

۵- اهداف تحقیق.. ۷

۶-پیشینه تحقیق.. ۸

۷-روش تحقیق.. ۹

۸-ساختار تحقیق.. ۹

فصل اول-کلیات و مفاهیم

1-1-تعریف و مفهوم  حبس و زندان. ۱۱

1-1-1- انواع زندان. ۱۲

1-1-2- فلسفه وجودی زندان و اهداف اساسی آن. ۱۳

1-1-2-1- تنبیه و تادیب۱۳

1-1-2-2-پیشگیری فردی و عمومی.. ۱۴

1-1-2-3-اصلاح و درمان. ۱۶

1-1-2-4-نظارت و کنترل. ۱۸

1-2-اصول و منابع و مبانی حقوق زندانیان. ۱۸

1-2-1- اصول بنیادی و اساسی رفتار با زندانیان. ۱۹

1-2-1-1- اصول بنیادی حقوق زندانیان. ۱۹

1-2-1-2- اصول اساسی رفتار با زندانیان. ۲۰

1-2-2- منابع حقوق زندانیان. ۲۱

1-2-2-1- منابع جهانی.. ۲۱

1-2-2-1- 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۲

1-2-2-1- 2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. ۲۲

1-2-2-1- 3- مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان. ۲۳

1-2-2-1- 4- کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۲۴

1-2-2-2- منابع ملی.. ۲۵

1-2-2-2-1- قانون اساسی.. ۲۵

1-2-2-2-2- قوانین عادی.. ۲۷

1-2-3- تاریخچه زندان. ۳۳

1-2-3-1- مصر باستان، بین النهرین و آشور. ۳۳

1-2-3-2- اسلام. ۳۵

1-2-3-3- ایران. ۳۹

1-2-3-4- اروپا ۴۰

1-2-3-5- عصر حقوق بشر. ۴۲

فصل دوم-  حقوق بنیادی زندانی در مقررات اروپایی

2-1-تعریف حقوق بنیادی ۴۴

2-1-تعریف حقوق بنیادی ۴۴

2-2-مصادیق حقوق بنیادی ۴۴

2-2-1-کرامت انسانی ۴۴

2-2-2-حق حیات ۴۵

2-2-3-ممنوعیت شکنجه . ۴۶

2-2-4-ممنوعیت بردگی ۴۷

2-2-5-حق بر امنیت ۴۷

2-3-بررسی مصادیق حقوق بنیادی زندانیان در اسناد و مقررات اروپایی ۴۸

2-3-1-کرامت انسانی در اسناد بین المللی و اروپایی ۴۸

2-3-1-1-شورای اروپا ۴۹

2-3-1-2- مطالعه موردی دادگاه اروپایی حقوق بشر ۵۰

2-3-1-3-بررسی حق کرامت زندانی در دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان ۵۱

2-3-1-4-کرامت انسانی در ماده 1 منشور به عنوان ارزش بنیادی ۵۲

2-3-2- حق حیات ۵۴

2-3-2-1- اهمیت حق حیات در اسناد بین المللی و اروپایی ۵۴

2-3-2- 2-ارتباط موضوع ماده ۵۲ منشور اتحادیه اروپا با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. ۵۵

2-3-2-3-منع سلب خودسرانه‏ حیات زندانی توسط نهادهای دولتی . ۵۷

2-3-2-4-تعهدات مثبت دولتها در راستای حمایت از حق حیات زندانی ۵۸

2-3-2-5-منع مجازات اعدام برای زندانی ۵۹

2-3-3-ممنوعیت شکنجه و رفتارهای خوار کننده و مجازات در اسناد بین المللی و اروپایی ۶۰

2-3-3-1- شکنجه . ۶۱

2-3-3-1-1-مجازات های بدنی.. ۶۱

2-3-3-1-2-ممنوعیت شکنجه. ۶۲

2-3-3-2-رفتارهای خوار کننده و مجازات۶۲

2-3-4-حق بر امنیت ۶۳

2-4-شناسایی مشکلات اساسی در حوزه ی حقوق زندانیان ۶۴

2-4-1- شیوه های بازجویی ۶۵

2-4-2-حبس انفرادی ۶۶

2-4-3- شرایط زندان ۶۷

2-4-4-آسیب پذیری زندانیان ۶۸

فصل سوم- حقوق بنیادی زندانی در نظام حقوقی ایران

3-1- جنبه های شخصی حقوق زندانیان. ۷۱

3-1-1- تسریع در محاکمه. ۷۱

3-1-2- منع تند خویی و تنبیهات خشن.. ۷۲

3-1-3- تغذیه زندانیان. ۷۴

3-1-4- پوشاک زندانیان. ۷۵

3-1-5- خدمات بهداشتی و درمانی و پزشکی.. ۷۶

3-1-6- اشتغال. ۸۰

3-2- جنبه های خانوادگی حقوق زندانیان. ۸۱

3-2-1- مرخصی زندانی.. ۸۱

3-2-2- ملاقات۸۴

3-2-3- ملاقات خصوصی با همسر. ۸۵

3-2-4- مکاتبه زندانیان. ۸۶

3-3- جنبه های اجتماعی حقوق زندانیان. ۸۸

3-3-1- فعالیت های آموزشی.. ۸۸

3-3-2- فعالیت های ورزشی.. ۹۰

3-3-3- فعالیت های مذهبی.. ۹۱

3-3-4- مرکز مراقبت و بعد از خروج  زندان. ۹۴

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۸

نتیجه گیری ۹۸

پیشنهادات ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی می باشد. هدف از انجام این تحقیق نشان دادن این واقعیت است که اجرای مجازات زندان می تواند با اندک تلاش مسئولین سیاسی و قضایی، بدون تعرض به حقوق بنیادی محبوسین اجرا شود و اینکه نتایج علمی حاصل از آن بتواند موجب تغییر در مقررات آیین نامه سازمان زندان ها و اداره هر چه بهتر زندان های کشور گردد.یکی از سوالات مطروحه در این تحقیق این است که: بازرسی مستقل غیر وابسته به دولت بدون خبر قبلی به زندان ها چه اثری در رعایت حقوق بنیادی زندانیان دارد ؟ برای پاسخ به این سوال با بررسی نکات مثبت و منفی هر دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که ریشه و مبنای حق ها در هر دو نظام حقوقی مشترک است اما از حیث مصادیق در مقررات اروپایی این حقوق با تضمین شایسته تری روبرو بوده و وجود بازرسین مستقل و اجازه بازرسی ایشان از زندان ها در هر زمان و حتی بدون اطلاع قبلی مبین همین تضمین است.

 

واژگان کلیدی:

حقوق بنیادی، زندان، زندانی، اروپا، ایران

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مطالعه تطبيقی حقوق بنیادی زندانیان در حقوق ايران و مقررات اروپائی93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من