پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مطالعه تطبیقی قتل عمد در حقوق کیفری ایران و ایتالیا94

10,000 تومان

پایان نامه مطالعه تطبیقی قتل عمد در حقوق کیفری ایران و ایتالیا94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی قتل عمد در حقوق کیفری ایران و ایتالیا94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

مجازات و مسئوليت كيفري اصولاً يا بر پاية داوري اخلاقي شكل مي گيرد يا بر مبناي نهي از اضرار به غير. به هر روي، آنچه روشن است اين كه، مسئوليت كيفري با سرزنش پذيري اخلاقي ارتباطي روشن دارد؛ هرچند، امروزه اين سرزنش پذيري اخلاقي به مفهومي عرفي تقليل يافته است. در این میان قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص بوده و خود دارای انواعی است که براساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص می گردد. مطابق ماده 289 قانون مصوب جدید 1392، جنایت بر نفس، عضو و منفعت را به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض می داند. مهم‌ترین تغییراتی که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی ایران اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است. این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است. از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد 295،‌ 296،‌ 297 و 308 در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد. از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و … است. از سال 1946، مجازات مرگ در حقوق کیفری ایتالیا خاتمه یافت، و مرگ با زندان ابد جایگزین شد. از محکومیتهای جالب توجه به حکم های بیشتر از 5 سال می باشد که  شخص محکوم را طبق ماده های (19، 28، 29) بطور دائمی از مواردی همچون: حق رای، توانایی باز کردن هر گونه دفتر دولتی، توانایی استخدام در هر گونه رتبه دولتی یا زیر مجموعه های دولت محکوم به حبس ابد نیز از کیفیت والد بودن محروم می کند بطوریکه بچه ها یا تحت سرپرستی والد دیگر درآمده یا در قیمومیت ساختار دولتی در می آیند.

 

کلمات کلیدی: قتل عمد، مطالعه تطبیقی، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری ایتالیا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف: بیان مسأله. 3

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

ج: اهداف تحقیق.. 6

د: سؤالات تحقیق.. 6

ه: فرضیه های تحقیق.. 6

و: تعاریف مفهومی.. 6

ز: روش گردآوری اطلاعات… 7

ی: ساماندهی تحقیق: 7

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تعاریف… 8

1-1- اهمیت و فواید حقوق تطبیقی.. 9

1-1-1- تاریخچه حقوق تطبیقی.. 9

1-1-2- تعریف حقوق تطبیقی.. 10

1-1-3- جایگاه حقوق تطبیقی در تقسیمات حقوقی.. 11

1-1-4- انواع مطالعه حقوق تطبیقی.. 12

1-1-4-1- حقوق تطبیقی توصیفی.. 12

1-1-4-2- حقوق تطبیقی کاربردی.. 12

1-1-4-3- حقوق تطبیقی کلان. 12

1-1-4-4- حقوق تطبیقی خرد. 13

1-1-5- کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی.. 13

1-1-5-1- افزایش آگاهی عمومی حقوقدانان. 13

1-1-5-2- درک بهتر از حقوق داخلی.. 13

1-1-5-3- اصلاح و وضع قوانین جدید.. 14

1-1-5-4- نقش حقوق تطبیقی در حل و فصل دعاوی در دادگاه های ملی.. 15

1-1-5-5- نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی.. 16

1-1-5-6- نقش حقوق تطبیقی در ایجاد وحدت حقوقی در سطح جهان. 17

1-2-موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و نظام حقوقی ایران و ایتالیا 18

1-2-1- موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و نظام حقوقی ایران. 18

1-2-1-1- موقعیت جغرافیایی.. 19

1-2-1-2- موقعیت سیاسی.. 19

1-2-1-3- موقعیت فرهنگی – اجتماعی (مذهب، زبان، الگوی زندگی و …). 20

1-2-2- موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و نظام حقوقی ایتالیا 33

1-2-2-1- معرفي مختصر ایتالیا و جايگاه آن. 22

1-2-2-2- پارلمان جمهوری ایتالیا 23

1-2-2-2-1- پارلمان ايتاليا در دوران معاصر. 23

1-2-2-2-2- نظارت بر فعاليت دولت… 25

1-2-2-2-3- مجالس فعلى ايتاليا 26

1-2-2-2-4- سازمان قضائي ايتاليا از ديدگاه قانون اساسي.. 27

1-2-2-2-4-1- نقش دادرسان در نظام قضائي كنوني ايتاليا 38

1-2-2-2-4-2- ساخت نظام قضائي قضات دادگاههاي عمومي و قضات دادگاههاي.. 28

1-2-2-2-4-2-1- نحوه تقسيم دعاوي ميان دادگاهها را در ايتاليا 28

1-2-2-2-4-2-2- دادگاههاي كيفري مانند دادگاههاي مدني از نظر رسيدگي ماهوي.. 29

فصل دوم:  قتل عمد حقوق کیفری ایران و ایتالیا ……………………………………………………..43

2-1- تعاریف قتل عمد در حقوق کیفری ایران. 44

2-1-1- تعریف قانونی.. 44

2-1-2- تعریف حقوقی.. 45

2-1-3- تعریف فقهی.. 46

2-2- انواع قتل در حقوق کیفری ایران. 47

2-3- اشتباه در قتل.. 60

2-3-1- اشتباه در هویت مقتول.. 49

2-3-2- اشتباه در هدف… 51

2-3-3- اشتباه در قصد 53

2-4- اشتباه در هویت جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی جدید.. 56

2-5- مجازات شروع به قتل عمدي.. 57

2-6- ترک فعل در قتل عمد.. 60

2-6-1- معنا و مفهوم ترک فعل.. 61

2-6-2- امکان وقوع ترک فعل.. 62

2-6-2-1- نظر مخالفین.. 62

2-6-2-2- نظر موافقین.. 62

2-6-3- ترک فعل از نظر فقهای اسلامی.. 63

2-6-3-1- ديدگاه فقهاي شيعه. 63

2-6-3-2- ديدگاه فقهاي اهل‏سنّت… 66

2-6-3-2-1- امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد. 67

2-6-3-2-2- عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل.. 67

2-6-3-2-3- مسئوليت در صورت داشتن وظيفه. 67

2-6-4- انواع جرایم ترک فعل.. 79

2-6-4-1- ترک فعل محض….. 68

2-6-4-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل.. 69

2-6-5- برخی از مصادیق مربوط به جرایم فعل ناشی از ترک فعل.. 70

2-6-6- تعریف قتل عمد و نقش ترک فعل در آن. 71

2-6-6-1- تعریف قتل عمد.. 71

2-6-6-2- نقش ترک فعل.. 72

2-6-7- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران. 72

2-6-7-1- قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 73

2-6-7-1-1- تعریف جنایت و انواع آن. 73

2-6-7-1-1-1- تعریف جنایت… 85

2-6-7-1-2- انواع جنایت… 74

2-6-7-2- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 75

2-6-7-2-1- شرایط ترک فعل.. 76

2-6-7-2-1-1- وجود تعهد به انجام فعل.. 76

2-6-7-2-1-2- وجود وظیفه خاص قانونی.. 77

2-6-7-2-1-3- ترک انجام فعل.. 78

2-6-7-2-1-4- عمدی بودن ترک فعل.. 90

2-6-7-2-1-5- سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل.. 79

2-6-7-2-1-6- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله. 79

2-6-7-2-1-7- توانایی انجام فعل.. 80

2-6-8- ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 81

2-6-8-1- رکن قانونی.. 81

2-6-8-2- رکن مادی.. 81

2-6-8-3- رکن روانی.. 82

2-7- اجزاي عنصر رواني قتل عمدي؛ نظر مشهور. 82

2-7-1- سوءنيت عام. 83

2-7-2-  سوءنيت خاص….. 84

2-7-3- معيار نوعي؛ ثبوت يا اثبات… 85

2-8قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی.. 86

قتل عمد در حقوق کیفری ایتالیا 88

2-9-1- تعریف قتل عمد و مجازات آن در حقوق کیفری ایتالیا 88

نتیجه گیری و پیشنهادات… 106

منابع و ماخذ.. 98

چکیده انگلیسی.. 100

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه تطبیقی قتل عمد در حقوق کیفری ایران و ایتالیا94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مطالعه تطبیقی قتل عمد در حقوق کیفری ایران و ایتالیا94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من