پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران92

10,000 تومان

پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده                       

براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده 336 قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :

الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .

ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .

همچنين از  ماده 32 قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .

واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ج) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

د) فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ه) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ی) ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول : کلیـات

مبحث اول : مفهوم حق در اصطلاح و انواع نظامهاي مالي در نكاح………………………………. 8

گفتار اول : تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : حقوق مالی و غیر مالی …………………………………………………………………………………. 12

بند اول : حق مالی …………………………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم : حق غیر مالی  …………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح………………………………………………………………………….. 15

بند اول : نظام مالی قراردادی …………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم : نظام مالی قانونی  ……………………………………………………………………………………………… 18

الف ) نظام مالی اشتراک اموال………………………………………………………………………………………….. 19

ب ) نظام جدایی اموال ……………………………………………………………………………………………………. 20

مبحث دوم : شروط مالي ضمن عقد نكاح …………………………………………………………….. 21

گفتار اول : تعریف شرط ………………………………………………………………………………………………… 23

بند اول : شروط باطلی که مبطل عقد نیست……………………………………………………………………. 24

بند دوم : آثار شروط فاسد غیر مفسد …………………………………………………………………………….. 24

بند سوم : شروطی که باطل و مبطل عقد است………………………………………………………………… 26

گفتار دوم : رابطه عقد و شرط ……………………………………………………………………………………….. 27

گفتار سوم : مقایسه شروط مالی ضمن عقد نکاح با شروط ضمن عقد دیگر …………………. 27

الف ) شرط صفت …………………………………………………………………………………………………… 28

ب) شرط نتیجه ………………………………………………………………………………………………………. 28

ج) شرط فعل………………………………………………………………………………………………………….. 29

 مبحث سوم : شرط تملیک تا میزان نصف دارایی زن در صورت اقدام شوهر به طلاق……. 30

گفتار اول : شرایط تحقق شرط تملیک به نفع زوجه …………………………………………………….. 32

گفتار دوم : جایگاه شرط تملیک در رویه قضایی………………………………………………. 34

فصل دوم : اجرت المثل و فعالیتهای زن در منزل

مبحث اول : اجرت المثل از منظر فقه  …………………………………………………………………. 40

گفتار اول : طلاق به درخواست شوهر از لحاظ تاريخي و حقوق كنوني ……………………….. 40

گفتار دوم : مبناي فقهي اجرت المثل  …………………………………………………………………………….. 44

بند اول : اجرت المثل در اجاره اشخاص  ……………………………………………………………………… 45

بند دوم : اجرت المثل کار زن در منزل شباهت آن به اجرت المثل در اجاره اشخاص …… 45

گفتار سوم : شرايط استحقاق اجرت المثل در فقه ………………………………………………………….. 46

گفتار چهارم :‌ مستندات شرعي اجرت المثل و استيفاء مال غير ……………………………………… 47

مبحث دوم : اجرت المثل از منظر حقوق و دکترین………………………………………………….. 51

گفتار اول : شرایط استحقاق اجرت المثل درحقوق موضوعه……………………………………………. 52

بند اول : انجام فعالیتهای خارج از وظایف شرعی ………………………………………………………….. 52

بند دوم : دستور زوج …………………………………………………………………………………………………….. 53

بند سوم : قصد عدم تبرع ……………………………………………………………………………………………….. 54

گفتار دوم : زمان تادیه اجرت المثل…………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم : نحله

مبحث اول : مفهوم و شرايط نحله ……………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : مفهوم نحله ………………………………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: مبناي شرعي و فقهي نحله……………………………………………………………………………… 58

گفتار سوم : ملاک تعیین میزان نحله ………………………………………………………………………………. 60

مبحث دوم : نحله در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 62

گفتار اول : رابطه نحله با مفاهيم مشابه……………………………………………………………………………. 64

گفتار دوم : نقد مقررات مربوط به نحله…………………………………………………………………………… 67

گفتار سوم : نحله در کشورهای اسلامی …………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم : تحليل مقرري ماهانه و بررسي حقوق مالي زوجه در ازدواج موقت

 مبحث اول : مقرری ماهانه ………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول : اقسام مقرری ماهانه …………………………………………………………………………………….. 75

گفتار دوم : عوامل موثر بر تقلیل یا قطع مقرری ماهانه  ………………………………………………… 76

گفتار سوم : مقرری ماهانه در حقوق کنونی   ……………………………………………………………….. 77

گفتار چهارم : شرایط تعلق وتحقق مقرری ماهانه …………………………………………………………. 79

گفتار پنجم : رابطه ساير حقوق مالی زوجه هنگام طلاق ورابطه آن با مقرری ماهانه …….. 79

گفتار ششم : مقرری ماهانه در کشورهای اسلامی …………………………………………………………. 81

مبحث دوم : حقوق مالي زوجه در ازدواج موقت ……………………………………………………. 82

گفتار اول : استقلال مالي زوجه در حقوق ايران …………………………………………………………….. 82

گفتار دوم : مهریه ………………………………………………………………………………………………………….. 83

گفتار سوم : نفقه …………………………………………………………………………………………………………… 83

گفتار چهارم : ارث ……………………………………………………………………………………………………….. 84

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 87

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………… 89

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………….. 92

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من