پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان

29,000 تومان

پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان

پايان ‏نامه ی كارشناسي ارشد_رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
 • اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه ‏هاي تحقیق
 • تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
 • روش شناسی تحقیق
 • جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها

 

 

بخش هایی از مطالب پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی

 

بيان مسأله

يکي از نيازهاي جدي زندگي در دنياي پر شتاب امروز كه حجم و سرعت اینترنت و دگرگوني هاي آن در تمام قرَون و اعصار بشر بي سابقه است ،شکل تدادن به تحولات و نو آوري هاي آموزشي ويژه در سطح مدارس است؛ چرا كه اين امر شايد يکي از مؤثرترين زمينه هايي است كه ما را قادر مي سازد تا فاصله­ي خود را با تحولات و دگرگوني­هاي جهاني كمتر كنيم

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽﺑﺮاي اﯾﺠـﺎدﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪﻣﯽﭘﺮدازد. اﻫﻤﯿﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﺘﯽﺑﻬﺘﺮﻣﺸﺨﺺﻣﯽﺷﻮدﮐﻪﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎريﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﻨﯿﻢ.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺑﺎﻣﺸﮑﻼتﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻫـﺎ  را در ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽﺑﺮايﺑﺮﺧﻮردﺑﺎ اﯾﻦﻣﺸﮑﻼت آﺷﻨﺎﻣﯽﮐﻨﺪ.(ﺣﺒﯿﺒﯽ ، 1381).

اهداف تحقیق

هدف اصلی از این پژوهش مطالعه بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان است .

اهداف جزیی:

1-بررسی تاثیر روش های وانمود سازی بر پرورش مسئولیت پذیری دانش آموزان

2- بررسی تاثیرروش های تدریس وانمود سازی بر درک مفاهیم انظباتی اجتماعی

3- بررسی تاثیرروش های تدریس وانمود سازی بر پرورش مهارتهای اجتماعی

پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان- رشته علوم تربیتی – تهیه شده توسط ماهان داک

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

پروپزال بررسی تاثیر استفاده از روشهای وانمود سازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم شهرستان دلفان

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من