پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان93

10,000 تومان

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نيمي از جمعيت روي زمين در تاريخ تمدن بشري دستخوش حوادث و تحولات مختلفي بوده است. زيرا نوع نگرش جوامع، اساس شيوه‌هاي رفتار با او را ترسيم مي‌كرده است. بر اين اساس، زن گاه مورد تقديس و بعنوان منشأ توليد و تكثير نسل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده، و گاه بدلايل مختلف مثل انعطاف رواني و ضعف نسبي جسماني مورد تهاجم، تطميع و تهديد قرار مي‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.

 

واژگان كليدي:كنوانسيون رفع تبعيض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 11

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 13

1-3-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………… 13

1-3-2- اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-3- هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2- پیشینه در ایران…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-1- دوره اول……………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2- دوره دوم……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان……………………………………………………. 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان…………………….. 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون…………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- تعریف تبعیض…………………………………………………………………………………………………….. 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی………………………………………………. 36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی……………………………………… 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت……………………………………………………………………… 36

2-5-5- تساوی در آموزش………………………………………………………………………………………………. 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار…………………………………………………………………………… 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی…………………………………………………………….. 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………….. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی…………………………………………………………………………. 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده………………………………………………………………………………….. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو………………………………………………………………………………………. 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون…………………………………………………………………. 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون…………………………………………………………………. 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون……………………………………………………….. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون……………………………………………………………… 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون………………………………………………………………………………. 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون…………………………………………………………… 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته…………………………. 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض………………………………………………………………………………. 46

2-5-20-  شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو……………………………………………. 46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون……………………………………………………………………………………….. 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون……………………………………………………………………………………. 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون…………………………………………………………………………………………… 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط………………………………………………………. 51

3-2-صلاحیت دولت­ها…………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط……………………………………………. 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط………. 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط………………… 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر………………………………………………………………………. 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………….. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض……………………………………………………………………………………… 62

3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون………………………………………….. 63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
دولتها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط………………………………………… 65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون………………………………………………………………. 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب…………………………………………………………………………. 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط……………………………………………… 69

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد…………………………………………………………………………………………………… 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن…………………………………………………………………………………………….. 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان……………………………………………………………………………………….. 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها……………………………………………….. 73

4-5- فلسفه زوج­آفرینی…………………………………………………………………………………………………….. 74

4-6- دست­یابی همسران به آرامش…………………………………………………………………………………… 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل……………………………………………………….. 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟……………………………………………………………………….. 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟………………………………………………………………….. 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-2- محدویتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی………………………………………………………………………………………………. 92

5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 92

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من