پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

برای جستجوی سریعتر میتوانید از باکس جستجوی زیر کمک بگیرید

سوالات عمومی - اختصاصی - تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بروزرسانی شده بر اساس منابع جدید

پکیج های جامع ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج طلایی اصل سوالات اختصاصی از سال 95 تا 1402

508 سوال
120 صفحه
فایل pdf
Original price was: 200,000 تومان.Current price is: 89,000 تومان.

پکیج طلایی اصل سوالات عمومی از سال 86 تا 1402

632 سوال
148 صفحه
فایل pdf
Original price was: 200,000 تومان.Current price is: 79,000 تومان.

پکیج جامع سوالات تخصصی دبیر معارف اسلامی

166 سوال
39 صفحه
فایل pdf
Original price was: 150,000 تومان.Current price is: 79,000 تومان.

پکیج جامع سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی

740 سوال
55 صفحه
فایل pdf
Original price was: 180,000 تومان.Current price is: 99,000 تومان.

پکیج جامع سوالات آموزش و پرورش حیطه اختصاصی

5205 سوال
1413 صفحه
فایل pdf
Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

پکیج جامع سوالات آموزش و پرورش حیطه عمومی

2280 سوال
1413 صفحه
فایل pdf
Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

بخش اول: سوالات حیطه عمومی

بخش سوالات حیطه عمومی شامل تمامی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج طلایی اصل سوالات عمومی از سال 86 تا 1402

632 سوال
148 صفحه
فایل pdf
Original price was: 200,000 تومان.Current price is: 79,000 تومان.

احکام و معارف اسلامی اهل سنت ویژه آموزش و پرورش

455 سوال
34 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

365 سوال
128 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

411 سوال
93 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1909 سوال
381 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

کتاب تعلیم و تربیت در اسلام مطهری

405 سوال
96 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی

395 سوال
89 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب آوینی

597 سوال
231 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران

581 سوال
249 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

خدمات متقابل ایران و اسلام مطهری

760 سوال
247 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

همرزمان حسین (ع) (خامنه ای)

443 سوال
149 صفحه
فایل pdf
Original price was: 50,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بخش ایمان

560 سوال
148 صفحه
فایل pdf
Original price was: 60,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

باور و التزام به ارزش های اسلامی

1108 سوال
561 صفحه
فایل pdf
Original price was: 180,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

پکیج جامع سوالات آموزش و پرورش حیطه عمومی

2280 سوال
1413 صفحه
فایل pdf
Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

توانایی های عمومی ذهنی

1139 سوال
224 صفحه
فایل pdf
Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

تاریخ و فرهنگ تمدن

1108 سوال
351 صفحه
فایل pdf
Original price was: 70,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

دانش تعلیم و تربیت اسلامی

585 سوال
144 صفحه
فایل pdf
Original price was: 70,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

775 سوال
210 صفحه
فایل pdf
Original price was: 80,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

دانش سياسی، اجتماعی و حقوق اساسی

2279 سوال
484 صفحه
فایل pdf
Original price was: 80,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

بخش دوم: سوالات حیطه اختصاصی

بخش سوالات حیطه اختصاصی شامل تمامی داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج طلایی اصل سوالات اختصاصی از سال 95 تا 1402

508 سوال
120 صفحه
فایل pdf
Original price was: 200,000 تومان.Current price is: 89,000 تومان.

پکیج جامع سوالات آموزش و پرورش حیطه اختصاصی

5205 سوال
1413 صفحه
فایل pdf
Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 1400

225 سوال
77 صفحه
فایل pdf
Original price was: 99,000 تومان.Current price is: 49,000 تومان.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامیسند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی

195 سوال
67 صفحه
فایل pdf
Original price was: 79,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

122 سوال
40 صفحه
فایل pdf
Original price was: 89,000 تومان.Current price is: 49,000 تومان.

روش تدریس درس تربیت بدنی

335 سوال
70 صفحه
فایل pdf
Original price was: 80,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

1608 سوال
313 صفحه
فایل pdf
Original price was: 80,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

روش ها و فنون تدریس

365 سوال
95 صفحه
فایل pdf
Original price was: 120,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

روانشناسی تربیتی آموزش و پرورش

1779 سوال
422 صفحه
فایل pdf
Original price was: 80,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

1261 سوال
146 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

192 سوال
74 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

بخش سوم: سوالات حیطه تخصصی

بخش سوالات حیطه تخصصی ویژه داوطلبان به تفکیک رشته شغلی

پکیج جامع سوالات تخصصی دبیر معارف اسلامی

166 سوال
39 صفحه
فایل pdf
Original price was: 150,000 تومان.Current price is: 79,000 تومان.

پکیج جامع سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی

740 سوال
55 صفحه
فایل pdf
Original price was: 180,000 تومان.Current price is: 99,000 تومان.

پکیج استثنایی شمارش معکوس تا آموزگاری در 10 روز با جدیدترین روش مطالعه SQR3

2000 سوال
225 صفحه
فایل pdf
1,200,000 تومان

پکیج جامع سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی

1680 سوال
476 صفحه
فایل pdf
Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 69,000 تومان.

مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

680 سوال
260 صفحه
فایل pdf
Original price was: 99,000 تومان.Current price is: 69,000 تومان.

مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

235 سوال
36 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی متون و آموزش فارسی دوره ابتدایی

175 سوال
44 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی

225 سوال
41 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی

250 سوال
86 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 29,000 تومان.

کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم و ششم

175 سوال
65 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 19,000 تومان.

نهج القرآن کتاب راهنمای معلم قرآن پایه اول تا ششم

635 سوال
195 صفحه
فایل pdf
Original price was: 49,000 تومان.Current price is: 19,000 تومان.

اصل سوالات آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش اردیبهشت ۱۴۰۲

235 سوال
73 صفحه
فایل pdf
Original price was: 99,000 تومان.Current price is: 39,000 تومان.

کتاب گنجینه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی(3 حیطه کامل)

1705 سوال
260 صفحه
فایل pdf
Original price was: 250,000 تومان.Current price is: 59,000 تومان.

توضیحات

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1402 و 1403 به پذیرش 28 هزار نفر آموزگار ابتدایی (عادی و استثنایی) پرداخته است. تایخ برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای آموزگار ابتدایی (عادی و استثنایی) 18 اسفند 1402 برگزار میشود.

در حیطه شغلی دبیری و هنر آموز با ظرفیت 24 هزار و 961 نفر در 28 اردیبهشت 1403 برگزار خواهد شد که جزئیات این دو آزمون در قالب یک دفترچه ثبت‌نام منتشر شده استکه از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید.

دانلود دفترچه استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی و دبیری اسفند 1402

منابع و سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

امتحان كتبی:

امتحان كتبی شامل سنجش حیطه های عمومی، اختصاصی و تخصصی است كه براساس شغل محل اعلام شده در این دفترچه به صورت كتبی برگزار میشود.

تمامی نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش طبق آخرین تغییرات در دفترجه سازمان سنجش برای شما داوطلبان گرامی گردآوری شده است که در بالای همین صفحه می توانید نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را برای شغل های آموزگار ابتدایی و دبیری و هنرآموز دانلود کنید.

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به سه حیطه تقسیم شده است که سوالات و منابع آزمون حیطه های عمومی و اختصاصی برای مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری تمام رشته ها و هنر آموزی تمام رشته ها مشترک است و تمامی شرکت کنندگان بایستی خیطه عمومی و اختصاصی را مطالعه کنند.

تنها بخشی که برای شرکت کنندگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش متفاوت است سوالات حیطه تخصصی می باشد که منابع مطالعه آن در دفترچه راهنما ذکر شده است.

مواد و منابع آزمون كتبی

از 1000 امتیاز اختصاص داده شده به داوطلبان 600 امتیاز مربوط به امتحان کتبی می باشد که به تفکیک 160 امتیاز سوالات حیطه عمومی، 120 امتیاز مربوط به سوالات حیطه اختصاصی و 120 امتیاز سوالات حیطه تخصصی می باشد.

سوالات حیطه عمومی استخدامی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی حیطه عمومی (160 امتیاز) نسبت به سال های گذشته تفاوت های زیادی داشته است منابع درسی حیطه عمومی شامل دروس زیر می شود:

  1. سوالات باور و التزام عملی به ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی و روحیه جهادی (معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی، تاریخ و فرهنگ تمدن)
  2. دانش تعلیم و تربیت اسلامی
  3. دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
  4. توانایی های عمومی ذهنی

سوالات حیطه اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی حیطه اختصاصی(120 امتیاز) بخش جدیدی از سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش را تشکیل داده است. در سال های گذشته این بخش از سوالات جز منابع تخصصی بودند که با توجه به تغییرات عمل آمده در دروس عمومی و حذف یکسری از دروس بخش جدیدی به نام حیطه اختصاصی به منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش اضافه شده است.

منابع درسی سوالات حیطه اختصاصی شامل دروس زیر می شود:

  • روشها و فنون تدریس
  • سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
  • روانشناسی تربیتی
  • اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش
  • روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری

سوالات حیطه تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای تمام داوطلبانی که برای شغل آموزگار ابتدایی شرکت کرده اند با هر مدرک تحصیلی یکسان است و شامل کتاب های راهنمای معلم دروس ابتدایی میشوند که جزییات آن در دفترچه راهنما ذکر شده است.

اما داوطلبانی که برای شغل دبیری  و یا شغل هنرآموز شرکت کرده اند با توجه به رشته تحصیلی منابع تخصصی ویژه خود را دارند که برای مطالعه دقیق منابع تخصصی می توانید به صفحات 22 تا 35 دفترچه راهنما مراجعه کنید.

سنجش وارزیابی شایستگی ها ی مرحله ارزیابی تكمیلی

این بخش از منابع مربوط به سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش می شود و داوطلبانی که مجاز شده اند در سه حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی مورد مصاحبه قرار می گیرند.

جدول شایستگی شغل آموزگاری

جدول شایستگی مشاغل دبیری وهنرآموز

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من