پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نحوه نوشتن پروپوزال پایان نامه

چارچوب اولیه

پروپزال های تحقیقاتی ارشد دارای عناصر مشترک زیر هستند:

 1. یک موضوع خاص که یک نیاز شناسایی یا طرح جدیدی شده است.
 2. در ابتدا باید تحقیقات گذشته در مورد موضوع جمع آوری و ارزیابی شود.
 3. داده های لازم برای حل مسئله یا توسط دانشجو جمع آوری می شود یا به طور مستقل به دست می آید.
 4. داده ها با استفاده از تکنیک های مناسب با مجموعه داده ها، تجزیه و تحلیل می شوند.
 5. نتایج تجزیه و تحلیل گزارش شده و در پرتو مسئله اولیه تفسیر می شود.
 6. نتیجه نهایی این فرآیند یک پایان نامه ارشد است که در ترم آخر تکمیل خواهید کرد.
 7. هدف اخذ واحد پایان نامه در یک ترم مانده به ترم آخر این است که شما یک موضوع تحقیق را شناسایی کنید،
 8. یک استاد راهنما پیدا کنید، یک فرضیه را تدوین کنید، پیشینه پروژه خود را بررسی کنید،
 9. روش های مناسب را توسعه دهید یا تطبیق دهید، و وضعیت پروژه خود را به عنوان یک پیشنهاد پایان نامه خلاصه کنید.
 10. هدف این است که تا حد امکان با عناصر ذکر شده در بالا در طول ترم پیشرفت کنید. هرچه بیشتر بتوانید در طول تزم به انجام برسانید،
 11. در پایان می توانید پروژه را جلوتر ببرید و ترم آخر پایان نامه خود را ارائه دهید.

 

هدف از نوشتن پروپوزال پایان نامه

موضوع پایان نامه به یک مشکل مهم در رابطه با رشته می پردازد.

یک طرح سازماندهی شده برای جمع آوری یا به دست آوردن داده ها برای کمک به حل مشکل وجود دارد که با تحقیق پیشته و کمک از استاد زاهنما روش جمع آوری داده ها مشخص میشود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها شناسایی شده و متناسب با مجموعه داده ها هستند.

اگر بتوانید این نکات را به وضوح در یک پروپوزال مشخص کنید، می توانید بر روی یک موضوع تحقیق تمرکز کنید و آن را به سرعت به پایان برسانید.

هدف دوم پروپوزال آموزش هنر پروپوزال نویسی است. هر شغلی در آینده در علوم مختلف، چه در صنعت و چه در دانشگاه، به نوعی به این مهارت ها نیاز دارد.

ما به خوبی می‌دانیم که بهترین طرح‌های تحقیقاتی ممکن است به اشتباه برسند، و بهترین پایان‌نامه‌های تکمیل‌شده گاهی تنها شباهت کمی به پایان‌نامه‌ای که در طول پروپوزال برنامه‌ریزی شده است دارند.

بنابراین، هنگام ارزیابی پروپوزال پایان نامه، سعی نمی کنیم به خود اطمینان دهیم که شما به وضوح یک پروژه تحقیقاتی مطمئن با 0٪ خطر شکست را توصیف کرده اید. (اگر خطر شکست وجود نداشت، تحقیق نبود.)

ما به خوبی می‌دانیم که حتی دقیق‌ترین طرح‌های تحقیقاتی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند، و حتی بهترین پایان‌نامه‌های تولید شده گه گاه به پایان‌نامه طرح‌ریزی شده با پروپوزال شباهت دارند و در حین انجام تحقیق گاها مجبورید تغییراتی در روند پروژه انجام دهید.

به همین دلیل، هنگامی که یک پروپوزال پایان نامه را ارزیابی می کنیم، هدف ما این نیست که مطمئن شویم شما یک ایده تحقیقی را که 100٪ مطمئن است موفق می شود ترسیم کرده اید بلکه ممکن است طبق طرح اولیه با شکست مواجه شوید. (اگر احتمال شکست وجود نداشت، تحقیق انجام نمی شد.)

درعوض، آنچه که ما علاقه مند به دیدن آن هستیم این است که آیا شما در مورد فرآیند و ساختار تحقیق همانطور که توسط رشته ما انجام می شود، کنترل واضحی دارید.

اگر می توانید یک ایده پایان نامه واضح و معقول ارائه دهید، اگر می توانید آن را به وضوح با سایر ادبیات مرتبط مرتبط کنید، اگر می توانید اهمیت آن را توجیه کنید،

اگر بتوانید روشی را برای بررسی آن توصیف کنید، و اگر بتوانید آن را به دنباله ای از مراحل تجزیه کنید که به یک نتیجه معقول منتهی شود،پس پروپوزال پایان نامه موفقیت آمیز است،

صرف نظر از اینکه ایده واقعی را اصلاح کنید یا حتی آن را کنار بگذارید و در جهت دیگری شروع کنید.

آنچه که یک پروپوزال پایان نامه موفق نشان می دهد این است که، صرف نظر از ایده نهایی که دنبال می کنید، مراحل تبدیل آن به پایان نامه را می دانید.

 

 

ساختار پروپوزال پایان نامه

پروپزال پایان نامه شما باید به ترتیب دارای عناصر زیر باشد.

 • صفحه عنوان
 • چکیده
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله پایان نامه
 • رویکرد/روش ها
 • نتایج اولیه و بحث
 • برنامه کاری شامل جدول زمانی
 • پیامدهای تحقیق
 • فهرست مراجع

ساختار پروپزال بسیار شبیه به یک پایان نامه یا مقاله علمی است. شما قادر خواهید بود از بخش زیادی از مطالب پروپوزال در پایان نامه پایانی ارشد خود استفاده کنید.

صفحه عنوان

 • شامل عنوان کوتاه و توصیفی پروژه پایان نامه پیشنهادی است (باید کاملاً توضیحی باشد)

چکیده

 • چکیده خلاصه ای از پروپوزال پایان نامه شماست
 • طول آن نباید بیش از 200 کلمه باشد
 • مقدمه ای کوتاه در مورد موضوع ارائه دهید
 • بیانیه کلیدی پایان نامه خود را بیان کنید
 • خلاصه ای از نحوه پرداختن به موضوع را ارائه دهید
 • در صورت موفقیت آمیز بودن، یک پیامد احتمالی از کار خود را نیز درج کنید

فهرست مطالب

 • تمام عناوین و زیر عنوان ها را با شماره صفحه فهرست کنید

عناوین فرعی دارای تورفتگی

مقدمه

 • این بخش زمینه پروژه پیشنهادی شما را تعیین می کند و باید علاقه خواننده را جلب کند
 • پیشینه مطالعه خود را با شروع یک تصویر گسترده که در سؤال تحقیق خود محدود می شود، توضیح دهید
 • آنچه در مورد موضوع تحقیق شما شناخته شده است را تا آنجا که به پایان نامه شما مرتبط است، مرور کنید
 • ارجاع به مراجع مربوطه
 • مقدمه باید در سطحی باشد که درک آن را برای خوانندگان با پیشینه علمی عمومی آسان کند، برای مثال همکلاسی های شما.

بیان مسئله پروپزال

 • در چند جمله، بیان مسئله خود را بیان کنید
 • این بیانیه می تواند به شکل فرضیه، سوال تحقیق، بیان پروژه یا هدف باشد
 • بیان مسئله پروپزال باید جوهره پروژه مورد نظر شما را به تصویر بکشد و همچنین به تعیین مرزها در اطراف آن کمک کند

رویکرد/روش ها

 • این بخش شامل توضیحات کلی از رویکرد، مواد و رویه های شما می باشد
 • چه روش هایی استفاده خواهد شد؟
 • چگونه داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل خواهند شد؟
 • چه موادی استفاده خواهد شد
 • شامل محاسبات، تکنیک، روش، تجهیزات و نمودارهای کالیبراسیون می شود
 • محدودیت های جزئیات، مفروضات و دامنه اعتبار
 • استنادها باید به منابع داده و توضیحات کامل تر رویه ها محدود شود
 • نتایج و بحث درباره نتایج را در اینجا درج نکنید

نتایج اولیه و بحث

 • هر نتیجه ای را که قبلاً به دست آورده اید ارائه دهید
 • در مورد اینکه چگونه آنها در چارچوب پایان نامه شما قرار می گیرند بحث کنید

برنامه کاری شامل جدول زمانی

 • آنچه را که قصد دارید تا پایان پروژه پایان نامه ارشد خود انجام دهید، با جزئیات شرح دهید
 • مراحل پروژه خود را در قالب جدول لیست کنید
 • ضرب الاجل هایی را که برای تکمیل هر مرحله از پروژه تعیین کرده اید، از جمله هر کاری که قبلاً انجام داده اید را مشخص کنید
 • در مورد هر چالش خاصی که باید بر آن غلبه کرد بحث کنید

پیامدهای تحقیق یا جنبه نوآورانه تحقیق

 • پروژه پیشنهادی چه دانش جدیدی تولید خواهد کرد که ما از قبل نمی دانیم؟
 • چرا ارزش دانستن دارد، پیامدهای اصلی آن چیست؟

فهرست مراجع

 • همه ایده ها، مفاهیم، متن، داده هایی که متعلق به شما نیستند را ذکر کنید
 • اگر بیانیه ای ارائه می کنید، با داده های خود یا یک مرجع از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید
 • همه مراجع ذکر شده در متن باید فهرست شوند

در بالا می توانید نمونه هایی از پروپزال های انجام شده را در ماهان داک ببینید،

این نمونه ها صرفا برای یک الگو برای شروع کار می باشد تا با سرعت بیشتری طبق اصول پروپزال نویسی حرکت کنید و مرکز خود را بر روی پروژه خود بگدارید.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من