نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی شیمی فیزیک 2
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2، یکی از مهمترین آزمایشگاه‌های شیمی است که به بررسی رفتار فیزیکی و شیمیایی مواد در شرایط مختلف می‌پردازد.

در این آزمایشگاه، از تجهیزات پیشرفته‌ای مانند دستگاه‌های طیف‌سنجی، دستگاه‌های دیفراکتومتری، دستگاه‌های گرماسنجی و دستگاه‌های تحلیل حرارتی استفاده می‌شود.

یکی از کاربردهای مهم آزمایشگاه شیمی فیزیک دو، بررسی خواص سطحی مواد است. با استفاده از دستگاه‌های دیفراکتومتری و آنالیز سطحی، تراکم سطحی، زاویه تماس،
تعریف شیمی فیزیک
شیمی فیزیک عبارتست از توجیه پدیده های شیمیایی با استفاده از اصول نظری فیزیک پیرامون خود را که همان جهان ماکروسکوپ جهان فعلی مطالعه میکنیم و یافته های تجربی را بصورت قوانین در می آوریم، پس جهان میکروسکوپی یا به عبارت دیگر رفتار فردی مولکول ها را که متکی بر فرضیات می باشد مطالعه کرده و یک مال مولکولی ایجاد می کنیم و در مرحله بعد جهان ماکروسکوپی را از دیدگاه مولکولی تعریف می کنیم.

حقیقت شیمی فیزیک مطالعه میکروسکوپی جهان ماکروسکوپی می باشد. بطور خلاصه:

مطالعه تجربی از جهان فعلی یا جهان ماکروسکوپی که قوانین ایجاد میشوند . 
مطالعه جهان میکروسکوپی و تدوین یک مدل مولکولی
تلفیق دو مطالعه یا مطالعه میکروسکوپی جهان ماکروسکوپی

شیمی فیزیک Physical Chemistry مطالعه اصول فیزیک است که به خواص و رفتار سیستم های شیمیایی نظارت می کند. یک سیستم شیمیایی از دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی می تواند مطالعه شود.

عبارت chemical physics . به جنبه هایی از شیمی فیزیک دلالت می کند که پدیده هایی را در سطح مولکولی مطالعه  می کند.

شیمی فیزیک را میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد.

ترمودینامیک Themodynamics
شیمی کوانتوم quantum chemistry
مکانیک آماری Statistical mechanics
سینتیک Kinetics