نمایش دادن همه 7 نتیجه

در آزمایشگاه شیمی آلی 1 چه آزمایش هایی انجام میشود؟
بطور خلاصه در این آزمایشگاه انواع تکنیک های آزمایشگاهی شیمی آلی شامل:

تبلور (همچنین تبلور مجدد)
نقطه ذوب
استخراج
تقطیر
کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

انجام میشود که در زیر نمونه هایی از گزارشکار های نوشته شده در این آزمایشگاه در اختیار شما دانشجویان قرار گرفته است.