نمایش دادن همه 5 نتیجه

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 1 شامل یک سری آزمایش های پایه در زمینه فیزیک می باشد. در این آزمایشگاه، دانشجویان به صورت عملی با مفاهیم فیزیکی پایه آشنا می شوند و با استفاده از تجهیزات و ابزارهای مختلف، آزمایش های مختلفی را انجام می دهند.

برخی از آزمایش های معمول در آزمایشگاه فیزیک یک شامل موارد زیر می باشند:

 • آشنايي با وسايل اندازه گيري
 • برآيند نيرو
 • آونگ ساده
 • نيروي اصطكاك
 • سقوط آزاد
 • ماشين آتوود
 • چگالي اجسام و قانون ارشميدس
 • قانون هوك
 • گشتاور لختي (اينرسي دوراني)
 • حرکت پرتابي
 • آونگ فيزيكي یا ساده
 • آونگ مرکب

این آزمایش ها فقط چند مثال از آزمایش های معمول در آزمایشگاه فیزیک یک بودند و در واقع، آزمایشگاه فیزیک یک شامل یک سری آزمایش های پایه و پیشرفته در زمینه های مختلف فیزیک می باشد.

در کل، آزمایشگاه فیزیک یک بهدانشجویان کمک می کند تا مفاهیم فیزیکی پایه را درک کنند و با استفاده از تجربیات عملی، تفکر علمی و مشاهده دقیق تری از پدیده های فیزیکی به دست بیاورند.

علاوه بر این، آزمایشگاه فیزیک یک می تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین فیزیک نظری و فیزیک عملی باشد و دانشجویان را برای پیشرفت در زمینه فیزیک و دیگر رشته های مرتبط آماده کند.