پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

گزارش کار آزمایشگاه اپتیک
اپتیک یکی از اساسی ترین شاخه های علم فیزیک است، که به مطالعه خواص نور در محدوده امواج مرئی، فرابنفش، فروسرخ و امواج الکترومغناطیسی میپردازد. در آزمایشگاه اپتیک دانشجو میتواند با انجام آزمایش های زیر به بررسی نور و پدیده های شکست آن بپردازد.
آزمایش رابطه کوشی:
در این آزمایش دانشجو میتواند با بکارگیری وسایلی از قبیل اسپکترومتر و …به اهداف آزمایش یعنی، بدست آوردن زاویه راس منشور، زاویه مینیمم انحراف برای طیف های متفاوت، و ضرایب کوشی میباشد.
آزمایش توان پاشندگی یک منشور:
مقادیر مختلف ضریب شکست شیشه، سبب پاشندگی طول موج های مختلف در منشور میشود. دانشجو با انجام این آزمایش میتواند به نتایج زیر دست یابد.

محاسبه تجربی ضریب شکست ها برای رنگ های مختلف
محاسبه دو به دوی توان پاشندگی ها
رسم نمودار تجربی ضریب شکست به ازای زاویه کمترین انحراف
رسم نمودار تجربی توان پاشندگی به ازای ضریب شکست میانگین دو رنگ

آزمایش تعیین ضریب شکست ماده یک منشور:
منشور جسمی از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف است. نور پس از عبور از منشور با دوبار شکست از آن خارج میشود. طول موج های مختلف پس از عبور از منشور تجزیه خواهند شد. هدف از انجام این آزمایش، تعيين زاويه راس منشور، تعيين ضريب شكست منشور با اندازه گيري زاويه مينيمم انحراف و رسم نمودار زاويه كمترين انحراف بر حسب زاويه راس يك منشور میباشد.
تعیین زاویه قطبش از طریق انعکاس (زاویه بروستر):
زاویه قطبش که از آن به نام زاویه بروستر نیز یاد میشود، هدف اصلی این آزمایش میباشد. اگر نور غیر قطبیده تحت زاویه بروستر به سطحی برخورد کند، به صورت  قطبیده بازتابش خواهد شد. در واقع دانشجو در این آزمایش با یافتن زاویه بروستر و داشتن ضریب شکست محیط اول، ضریب شکست ماده مجهول را به دست میاورد.
آزمایش تداخل سنج مایکلسون:
دانشجو در این آزمایش به کمک دستگاه تداخل سنج مایکلسون به بررسی پدیده تداخل میپردازد. موارد بررسی شده در این آزمایش:

محاسبه طول موج سه لیزر
نمودار جابجایی آینه به ازای یک شیفت فرانژ بر حسب طول موج
تعیین ضریب شکست تیغه شیشه ای در هر سه طول موج و ضخامت های مختلف
نمودار تغییر سرعت شیفت فرانژ ها بر حسب زاویه چرخش تیغه شیشه ای

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من