پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp

گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی

بیوشیمی، علم مطالعه فرآیندهای شیمیایی در ارگانیسم‌های زیستی است. انجام آزمایش‌های بیوشیمی برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و نارسایی‌های بدن ضروری است؛ به همین دلیل بخش بیوشیمی یکی از بخش‌های اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی است که شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن است.

در این آزمایشگاه مایعات بیولوژیکی بدن مانند خون، سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی (CFS)، مایع سینوویال، مایع پریکارد و سایر مایعات بدن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آزمایش های آزمایشگاه بیوشیمی

  • آزمایش اسپکتورسکوپی
  • آزمایش الکتروفورز
  • آزمایش اندازه گیری قند خون
  • آزمایش اندازه گیری کلسترول خون
  • آزمایش تست قند و توتال پروتئین
  • آزمایش تعیین پتانسیل اسمزی شیره سلول از طریق پلاسمولیز حد
  • آزمایش تعیین غلظت پروتئین به روش برادفورد
  • آزمایش دنانتوره
  • آزمایش شناسایی لیپید
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من