پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp

گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی
بیوشیمی، علم مطالعه فرآیندهای شیمیایی در ارگانیسم‌های زیستی است. انجام آزمایش‌های بیوشیمی برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و نارسایی‌های بدن ضروری است؛ به همین دلیل بخش بیوشیمی یکی از بخش‌های اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی است که شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن است.

در این آزمایشگاه مایعات بیولوژیکی بدن مانند خون، سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی (CFS)، مایع سینوویال، مایع پریکارد و سایر مایعات بدن مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آزمایش های آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایش اسپکتورسکوپی
آزمایش الکتروفورز
آزمایش اندازه گیری قند خون
آزمایش اندازه گیری کلسترول خون
آزمایش تست قند و توتال پروتئین
آزمایش تعیین پتانسیل اسمزی شیره سلول از طریق پلاسمولیز حد
آزمایش تعیین غلظت پروتئین به روش برادفورد
آزمایش دنانتوره
آزمایش شناسایی لیپید

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من