پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تصفیه آب
آزمایشگاه تصفیه آب، یک مرکز پژوهشی و فنی مهم در حوزه تصفیه و پالایش آب است که به بررسی و تحلیل کیفیت آب و روش‌های تصفیه آن می‌پردازد.

این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات پیشرفته و کاربردی مانند دستگاه‌های آزمایش شیمیایی، دستگاه‌های بیولوژیکی و دستگاه‌های فیزیکی، امکان بررسی و تحلیل کامل کیفیت آب و تعیین روش‌های تصفیه را فراهم می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم آزمایشگاه، بررسی و تحلیل کیفیت آب است.

با استفاده از دستگاه‌های آزمایش شیمیایی، اجزای شیمیایی آب را مشخص کرده و با استفاده از دستگاه‌های بیولوژیکی، میزان باکتری‌ها و وجود مواد آلی و شیمیایی غیر مجاز در آب را بررسی می‌کنیم.

همچنین، با استفاده از دستگاه‌های فیزیکی، میزان سختی آب، pH و دیگر پارامترهای فیزیکی آن را اندازه‌گیری می‌کنیم.

با استفاده از دستگاه‌های تصفیه، می‌توان آب را از مواد آلی، شیمیایی و باکتری‌های غیر مجاز پاکسازی کرد و کیفیت آن را بهبود بخشید.

همچنین، با استفاده از این روش‌ها نظیر فیلتراسیون، اسمز معکوس و UV، می‌توان آب را از ویروس‌ها و باکتری‌های مضر پاکسازی کرد و آن را آماده استفاده در امور مختلفی نظیر شستشوی صنعتی، تولید غذا، آبیاری و غیره کرد.
آزمایشگاه تصفیه آب و پسابهای صنعتی
در آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

آزمایش اندازه گیری PH، اسیدیته و قلیاییت ،قابلیت هدایت الکتریکی
آزمایش سختی کل ، سختی کلسیم ،سختی منیزیم
آزمایش اندازه گیری غلظت کلرید به روش مور
آزمایش اندازه گیری غلظت سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر
آزمایش اندازه گیری غلظت آهن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
آزمایش اندازه گیری غلظت کلر باقیمانده به روش مور
آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)
آزمایش اکسیداسیون با پرمنگنات (مواد آلی) COD و BOD
آزمایش اندازه گیری سختی آب توسط رزینهای تبادل یونی

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من