پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp
https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی شیمی آلی 2
آزمایشگاه شیمی آلی 2 یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی در حوزه شیمی است که به دانشجویان، محققان و فعالان صنعت شیمی امکان تحقیقات دقیق و پیشرفته در این زمینه را می‌دهد.

این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات پیشرفته و مدیریتی مجرب، برای تحقیقات در حوزه‌های مختلف شیمی به‌کار می‌رود.

در کل، آزمایشگاه شیمی الی 2 با داشتن تجهیزات پیشرفته، تیم متخصص و مجرب، و با تمرکز بر تحقیقات پیشرفته در حوزه شیمی، به عنوانیک مرجع مهم برای تحقیقات شیمیایی دقیق در دانشگاه‌ها و صنعت شیمی شناخته می‌شود.
آزمایشگاه شیمی الی 2
آزمایشگاه شیمی الی 2 شامل بررسی و آزمایش روش‌های ترکیبی و شناسایی ترکیبات شیمیایی است. در ادامه به برخی از آزمایش‌های این آزمایشگاه اشاره می‌کنم:

ترکیب دو ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، دو ترکیب با یکدیگر ترکیب شده و محصول به دست آمده شناسایی می‌شود.
برای مثال، ترکیب کلرید آمونیوم با کربنات سدیم ترکیب شده و محصول به دست آمده یعنی کربنات آمونیوم شناسایی می‌شود.
بازیابی ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، یک ترکیب از محلول ساخته شده و سپس با استفاده از روش‌های شیمیایی، ترکیب مورد نظر بازیابی می‌شود.
برای مثال، بازیابی نمک کلرید سدیم از محلول آن با استفاده از روش‌های تبخیر و کریستال‌دهی انجام می‌شود.
شناسایی ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، ترکیب شیمیایی مورد نظر شناسایی می‌شود.
این روش شامل استفاده از روش‌های تحلیلی مانند آنالیز عناصر، آنالیز فیزیکوشیمیایی و روش‌های طیف‌سنجی مانند طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنجی فرابنفش مرئونی است.
تصفیه ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، ترکیب شیمیایی مورد نظر از طریق فرایندهای تصفیه مانند دیستیلاسیون، کریستال‌دهی و فیلتراسیون تصفیه می‌شود.
تهیه ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، با استفاده از روش‌های شیمیایی، ترکیب شیمیایی جدیدی تهیه می‌شود.
برای مثال، تهیه استون با استفاده از روش اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل می‌تواند یک آزمایش مفید در این زمینه باشد.
بررسی خواص ترکیب شیمیایی: در این آزمایش، خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مورد نظر مانند نقطه ذوب، نقطه جوش، رنگ و حلالیت آن‌ها بررسی می‌شود.
این آزمایش می‌تواند به درک بهتر از خواص و کاربردهای ترکیبات شیمیایی کمک کند.
تشخیص اشکال ترکیبات: در این آزمایش، اشکال مختلف ترکیبات شیمیایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
برای مثال، تشخیص اشکال مختلف گلیسرین می‌تواند با استفاده از روش‌های تجزیه فرآیندی انجام شود.
تعیین ساختار مولکولی: در این آزمایش، ساختار مولکولی ترکیب شیمیایی مورد نظر با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی مانند طیف سنجی جذب اتمی، طیف سنجی فرابنفش مرئونی و طیف سنجی هم‌جفت الکترونی انجام می‌شود.
این آزمایش می‌تواند به درک بهتر از ساختار و خواص ترکیبات شیمیایی کمک کند.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من