پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1
آشنایی با آزمایشگاه شیمی عمومی ۱
در آزمایشگاه شیمی عمومی 1، دانشجویان با مفاهیم و مباحث شیمیایی مقدماتی آشنا می‌شوند و با تجربه آزمایشی، با این مفاهیم آشنا می‌شوند.

در طول این آزمایشگاه، دانشجویان با ابزارهای آزمایشگاهی و مواد شیمیایی اصلی کار خود را انجام می‌دهند. در ادامه به برخی از آزمایش‌های انجام شده در این آزمایشگاه اشاره می‌کنیم:

تعیین ویژگی‌های فیزیکی مواد شیمیایی: در این آزمایش، دانشجویان با استفاده از ابزارهایی مانند ترمومتر، پیپت، وزن‌سنج و… ویژگی‌های فیزیکی مواد شیمیایی مانند دانسیته، حجم مولی، جرم مولی و… را تعیین می‌کنند.
این آزمایش به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیمی مانند جرم مولی و حجم مولی آشنا شوند و توانایی خود را در انجام محاسبات شیمیایی افزایش دهند.
تهیه و شناسایی گاز: در این آزمایش، دانشجویان با استفاده از روش‌های شیمیایی مختلف، یک گاز را تهیه می‌کنند و ویژگی‌های آن را شناسایی می‌کنند.
این آزمایش به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌های تهیه و شناسایی گازها آشنا شوند و توانایی خود را در انجام آزمایش‌های شیمیایی با گازها افزایش دهند.
تعیین اسیدیته و بازیته مواد شیمیایی: در این آزمایش، دانشجویان با استفاده از نوارهای دی‌الکتریک، اسیدیته و بازی مواد شیمیایی را تعیین می‌کنند.
این آزمایش به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم اسیدیته و بازیته آشنا شوند و توانایی خود را در تعیین این ویژگی‌های شیمیایی افزایش دهند.
تعیین ترکیبات شیمیایی با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی: در این آزمایش، دانشجویان با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی، ترکیبات شیمیایی موجود در نمونه‌های مختلف را تشخیص می‌دهند.
این آزمایش به دانشجویان کمک می‌کند تا با روش‌های تشخیص ترکیبات شیمیایی آشنا شوند و توانایی خود را در انجام آنالیز شیمیایی افزایش دهند.
تعیین پایداری شیمیایی ترکیبات: در این آزمایش، دانشجویان با استفاده از مفاهیم شیمیایی و روش‌های آزمایشی مختلف، پایداری شیمیایی ترکیبات را تعیین می‌کنند.
این آزمایش به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفهوم پایداری شیمیایی و توانایی اندازه‌گیری آن برای ترکیبات مختلف آشنا شوند.

به طور کلی
به طور کلی، آزمایشگاه شیمی عمومی 1 به دانشجویان کمک می‌کند تا با مباحث و مفاهیم شیمیایی مقدماتی آشنا شوند و توانایی خود را در انجام آزمایش‌های شیمیایی افزایش دهند.

سعی می‌شود تا دانشجویان با استفاده از روش‌های آزمایشی مختلف، مفاهیم شیمیایی را درک کنند وعلاوه بر این، با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی مختلف، توانایی خود را در تهیه و شناسایی مواد شیمیایی، تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد، تشخیص ترکیبات شیمیایی و تعیین پایداری شیمیایی ترکیبات بهبود دهند.

همچنین، به دانشجویان آموزش داده می‌شود که چگونه از ابزارهای آزمایشگاهی به درستی استفاده کنند و از نتایج آزمایش‌ها به درستی گزارش بدهند.

در آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ آزمایش های زیر انجام میشود:

  1. واکنش های شیمیایی
  2. کروماتوگرافی کاغذی
  3. تعیین درجه سختی آب( موقت و دائم )
  4. محلول سازی جامدات و مایعات
  5. تیتراسیون اکسایش و کاهش
  6. تیتراسیون اسید و باز قوی

دسترسی به فایل قابل ویرایش کلیه آزمایشات، آزمایشگاه شیمی عمومی ۱، پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر میباشد. 

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من