پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی شیمی معدنی 2
آزمایشگاه شیمی معدنی 2، یک مرکز پژوهشی مهم در حوزه شیمی معدنی است که به بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی مواد معدنی می‌پردازد.

این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات پیشرفته و کاربردی مانند دستگاه‌های آنالیز عناصر، دستگاه‌های طیف‌سنجی، دستگاه‌های اسپکتروفتومتری و دستگاه‌های کروماتوگرافی، امکان بررسی و تحلیل خواص شیمیایی و فیزیکی مواد معدنی را فراهم می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم آزمایشگاه شیمی معدنی دو، بررسی و تحلیل خواص شیمیایی مواد معدنی است. با استفاده از دستگاه‌های آنالیز عناصر، اجزای شیمیایی مواد معدنی را مشخص کرده و با استفاده از دستگاه‌های طیف‌سنجی، ساختار مولکولی و خواص مغناطیسی و نوری مواد معدنی را بررسی می‌کنیم.

همچنین، با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگرافی، ترکیبات شیمیایی موجود در نمونه‌های معدنی را تشخیص داده و میزان آلایندگی و عناصر سمی را نیز بررسی می‌کنیم.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من