پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نمونه گزارش کار آزمایشگاه شیمی پلیمر
آزمایشگاه شیمی پلیمر، یکی از مراکز پژوهشی و فنی مهم در حوزه شیمی پلیمر و صنایع مرتبط است.

این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات پیشرفته و کاربردی مانند دستگاه‌های آزمایش فیزیکی و شیمیایی، دستگاه‌های تحلیلی و دستگاه‌های کاربردی دیگر، امکان بررسی و تحلیل کامل ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی پلیمرها و تعیین روش‌های ساخت و استفاده از آن‌ها را فراهم می‌کند.
آزمایشگاه شیمی پلیمر
یکی از کاربردهای مهم آزمایشگاه پلیمر، بررسی و تحلیل ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی پلیمرها است.

با استفاده از دستگاه‌های آزمایش فیزیکی مانند دستگاه‌های آزمایش مقاومت به کشش، سختی و شکست، می‌توان ویژگی‌های فیزیکی مختلف پلیمرها را اندازه‌گیری کرده و با استفاده از دستگاه‌های تحلیلی، میزان بازده و ویژگی‌های شیمیایی پلیمرها را بررسی کرد.

همچنین، با استفاده از دستگاه‌های کاربردی دیگر مانند دستگاه‌های تحلیل گرمایی، می‌توان خواص حرارتی پلیمرها را مورد بررسی قرار داد.

در این آزمایشگاه، به عنوان بررسی و تحلیل روش‌های ساخت پلیمر نیز پرداخته می‌شود.

با استفاده از دستگاه‌های تولید پلیمر مختلف، می‌توان به ساخت پلیمرهای مختلف و با ویژگی‌های متفاوت پرداخت.

همچنین، با استفاده از روش‌های تحلیل شیمیایی و فیزیکی، می‌توان ویژگی‌های شیمیایی پلیمرها را بهبود بخشید و روش‌های تولید بهبود یافته پلیمرها را تعیین کرد.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من