پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲

در آزمایشگاه فیزیک ۲ دانشجو با آشنا شدن، با دستگاه هایی از قبیل، اسیلوسکوپ، مولتی متر، مدار پل وتستون، و آشنایی با قوانین کیرشهف، به موفق درک مفاهیم این واحد خواهد شد.

آزمایش هایی که در آزمایشگاه فیزیک ۲ انجام میشود شامل موارد زیر میباشد:

 1. آزمایش آشنایی با اسیلوسکوپ: امکان اندازه گیری جریان حتی در فرکانس های بالا با دقت خیلی زیاد.
 2. آزمایش آشنایی با دستگاه های اندازه گیری مقاومت ها و نحوه خواندن آن ها: اندازه گیری مقدار مقاومت به روش های مختلف و یادگیری در نحوه بستن آن ها، و آشنایی با مولتی متر و پل وتستون.
 3. آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان های الکتریکی در سیم های حلقوی و مستقیم: به صورت تابعی از جریان، فاصله از محور سیم،فاصله از شعاع حلقه و فاصله آن از مرکز
 4. آزمایش بستن مقاومت ها به صورت سری و موازی: بررسی قانون اهم در مدارهای سری و موازی
 5. آزمایش تحقیق قوانین کیرشهف و قانون اهم
 6. آزمایش تحقیق قوانین ولتاژ جریان و کیرشهف
 7. آزمایش تعیین مقدار مقاومت مجهول-روش پل وتستون: اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی نامعلوم
 8. آزمایش شارژ و دشارژ خازن اتصال سری و موازی خازن ها
 9. آزمایش قانون القای فارادی: بررسی قوانین فاراده، نیرو محرکه القایی و نیز تغییرات ولتاژ
 10. آزمایش مبدل ها(ترانسفورماتورها): آشنایی با ساختمان، طرز کار و کاربرد ترانسفورماتورها
 11. مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر: بررسی حالت گذاری و رفتار فرکانس RC و RL

دسترسی به فایل قابل ویرایش تمام آزمایش های آزمایشگاه فیزیک ۲ پس از خریداری از ماهان داک امکان پذیر می باشد.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من