بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

تعداد صفحات:117

دانشکده حقوق

رشته حقوق بین الملل

  فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                                      صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………3

پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………………………………3

پرسش ها………………………………………………………………………………………………………………………….3

فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول:مفاهیم وکلیات……………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: انواع نظام های اقتصادی………………………………………………………………………………………6

مبحث دوم :تعاریف اقتصاد…………………………………………………………………………………………………..7

مبحث سوم:موضوع علم اقتصاد…………………………………………………………………………………………….7

مبحث چهارم:موضوع نظام اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول:ویژگی های عمومی نظام اقتصادی…………………………………………………………………………..9

گفتار دوم :اجزاء وعناصر……………………………………………………………………………………………………10

مبحث پنجم:تفاوت های علم اقتصاد ونظام اقتصادی………………………………………………………………10

مبحث ششم:روش های برسی نظام اقتصادی………………………………………………………………………….11

مبحث هفتم:عناصری که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند……………………………………………13

فصل دوم:انواع نظام های اقتصادی……………………………………………………………………….. 16

مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه………………………………………………………………17

گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی……………………………………………………………………………..17

گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی…………………………………………………………………………..19

گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی………………………………………………………………22

گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری…………………………………………………………………………………….25

بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی…………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری………………………………………………………………………………….32

بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری……………………………………………………………..36

بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری……………………………………………………………………….37

بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی…………………………………………………………………………..39

بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال……………………………………………………………………………41

بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری ………………………………………………………………..43

گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………………………56

بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی……………………………………………………………………….56

بند دوم:نظریات اقتصادی نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………….58

بند سوم:فروض اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………….62

بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………63

بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………………..68

گفتار سوم:نظام اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………………70

بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط……………………………………………………………………………………….70

بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………….72

بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی……………………………………………………………72

بند ششم:نظام اقتصادی بسته…………………………………………………………………………………………………….73

بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی……………………………………………………………………………………. 76

بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………78

بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………….79

بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی………………………………………………………………………………80

بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی……………………………………………………………………..83

بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………86

فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی……………………………………………………….. 97

مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه……………………………………………………………………………98

مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن……………………………………………………………………………..99

مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا…………………………………………………………………………100

مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق…………………………………………………………………….100

مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین……………………………………………………………………………………………..101

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….103

 

 

چکیده 

تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی

میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد  که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.

ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های  عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.

انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.

کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها”