تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

تعداد صفحات:126

پایان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرايش حقوق خصوصي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:  کلیات…. 5

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان… 17

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19

مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد.. 20

گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25

ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد.. 33

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33

 

فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد.. 42

گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47

بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49

بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد.. 58

  1. اراده باطنی: 59
  2. اراده ظاهری: 60

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

  1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
  2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64

فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74

مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76

گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد.. 76

گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد.. 81

مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84

گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد.. 84

بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87

بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89

بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89

گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد.. 90

بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92

بند دوم: عرف بین المللی.. 98

بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102

مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105

مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109

نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ.. 114

 

 

 

 

 

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا”