گزارشکار آزمایشگاه شیمی پلیمر آزمایش پنجم تهیه پلی استر

3,000 تومان

موضوع آزمایش : تهیه پلی استر

اهداف آزمایش : تهیه پلی استر از انیدرید فتالیک با اتیلن گلیکول و گلیسیرین وبررسی خواص فرایند پذیری پلی استرهای بدست امده از دو نوع الکل   

وسایل و مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایش :

چند عدد لوله آزمایش – گیره – چراغ الکلی – انیدرید فتالیک – سدیم استات – اتیلن گلیکول – گلیسیرین  

0

Your Cart