مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

تعداد صفحات:117

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای  الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان :

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

چکیده

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 

 

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                              1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                 1

ب) پرسش ها                                                                                                   2

ج) فرضیه ها                                                                                                   2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                               3

ز) محدوديت هاي تحقيق                                                                                    3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                           3

و) روش تحقیق                                                                                               4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                       4

فصل نخست : کلیات                                                                                         6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                    7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی  و تمایز آن از مفاهیم مشابه                            7

بند نخست-  واژ ه مسئولیت                                                                               7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                  9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                   9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                               9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                              11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                         14

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                    16

بند نخست– تعریف واردات                                                                     16

بند دوم– هدف واردات                                                                           17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                          19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                           25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                              25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                   28

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت            32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا  39

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                         41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                      45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                    51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                             53

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                 57

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                    59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

گفتار نخست- ضرر                                                                                   60

بند اول–تعریف ضرر                                                                             60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                 62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                           63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                     63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                     64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                        65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                            66

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                  67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                         67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                 69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                          74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                           75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                     76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                              77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                          78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                             79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                   80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

بند نخست– تلف عین                                                                  81

بند دوم– تلف وصف                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                      83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                   88

نتایج                                                                                          94

پیشنهادات                                                                                  97

فهرست منابع                                                                              98

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا”