گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1 آزمایش شماره 1 نقطه ذوب (شماره 4)

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1
 
خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه: تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند. نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد: 1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش) 2- هدف انجام آزمایش 3- وسایل مورد نیاز 4- تئوری آزمایش(مقدمه) 5- روش کار (نحوه انجام آزمایش) 6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها) 7- نتیجه گیری 8- خطاها 9- منابع

روش کار :

ابتدا انتهای باز لوله مویین را در توده نرم ماده مجهول فرو کردیم تا مقداری از آن ( حدود 0.5cm ) وارد لوله  شود ؛ سپس ته لوله را چند بار آهسته روی ميز زدیم تا تمام پودر در انتهای  لوله قرار گيرد .

لوله مويين را به كمک يک چسب به دماسنج متصل کردیم ، به طوری كه انتهای لوله مويين و بخش جيوه ای دماسنج هم تراز و مماس شوند ؛ سپس دماسنج و لوله مويين را به كمک پايه و گيره درون حمام روغن قرار دادیم وحمام را به آهستگی با شعله چراغ بنزن گرم کردیم .

در آخر دمایی که در آن اولین ذره ماده مجهول ، مایع می شود که برابر117 درجه و همچنین دمایی که در آن همه ماده ، مایع شده است دما برابر 132 را از روی دماسنج خواندیم ؛ میانگین این دو دما  نقطه ذوب ماده مجهول می باشد .

نتایج و محاسبات :