گزارش کار آزمایش شماره 4 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

3,000 تومان

گزارش کار آزمایش شماره 4 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق  می باشد.
0

Your Cart