گزارش کارآموزی اداره برق جنوبی استان کرمانشاه در واحد تعمیرات و نگه داری شبکه توزیع شهری

8,000 تومان

در مقطع کارشناسی دانشجو ملزم به گذراندن 240 ساعت کاراموزی در یکی از مراکز مرتبط با رشته تحصیلی خود می باشند اینجانب برای گذراندن دوره کاراموزی، در اداره برق جنوبی استان کرمانشاه در واحد تعمیرات و نگه داری شبکه توزیع شهری شروع به فعالیت کردم

0

Your Cart