گزارش کارآموزی برق کشی ساختمان

7,000 تومان

تاسیسات الکتریکی ساختمان از مهمترین مباحث مورد نیاز ساختمان سازی می باشد که دارای قوانین و مقررات خاصی است که در مباحث بیست گانه ساختمان سازی توجه زیادی به آن شده است. برق ساختمان در چند دهه اخیر با پیشرفت علم، پیشرفت زیادی داشته و روز به روز با شیوه ی جدیدتری عرضه می شود که این دلیلی بر توجه زیاد مهندسین و تکنیسین های تامین برق ساختمان می باشد. توضیح سیم کشی و برق ساختمان به اطلاعات و زمان زیادی نیاز دارد و در این نوشته سعی بر آن شده است که آموزه های ترم تابستانی گزارش شود.

0

Your Cart