گزارش کارآموزی تولید پلی اتیلن سنگین HDPE پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

12,000 تومان

پلی اتیلن

پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت PE نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن C2H4 دارای یک بند دو گانه C=C است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها ایجاد می‌شود و محصول ایجاد شده یک درشت ‌مولکول است.

پلی اتيلن ها خانواده‌ای از رزينها مي باشند که از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن  C2H4  بدست می آيند. از طريق کاتاليست و روش پليمريزاسيون اين ماده می توان خواص مختلفی همچون چگالی، شاخص جريان مذاب MFI ، بلورينگی، درجه شاخه ای و شبکه ای شدن، وزن مولکولی و توزيع وزن مولکولی را در آنها کنترل کرد.

پلي اتيلن شامل ساختار بسيار ساده اي است، به طوري که ساده تر از تمام پليمرهاي تجاري مي باشد. يک مولکول پلي اتيلن زنجير بلندي از اتم هاي کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هيدروژن چسبيده است که شکل آن را مي توانيد در زير مشاهده کنيد:

0

Your Cart