گزارش کارآموزی پژوهشگاه پلیمر بیستون

12,000 تومان

پلي اتيلن شامل ساختار بسيار ساده اي است، به طوري که ساده تر از تمام پليمرهاي تجاري مي باشد. يک مولکول پلي اتيلن زنجير بلندي از اتم هاي کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هيدروژن چسبيده است

0

Your Cart