گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد آزمایش برج های سینی دار pdf

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

ابتدا دستگاه را روشن كرده و دبي آب سرد مربوط تنظیم مي كنیم . Vf به كندانسور را به كمك شير براي بهتر انجام شدن فرایند تقطير ( داشتن یك Heater راندمان مناسب ) لازم است ولتاژ مربوط به موجود در مخزن خوراك را طوري تنظیم كنیم تا از و… Entrainment , Flooding , Weeping بروز پدیده هائي چون جلوگيري شود، چراكه وجود هر یك از این پدیده ها باعث كاهش راندمان برج خواهد شد.

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:
تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
2- هدف انجام آزمایش
3- وسایل مورد نیاز
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
7- نتیجه گیری
8- خطاها
9- منابع
ابتدا دستگاه را روشن كرده و دبي آب سرد مربوط تنظیم مي كنیم . Vf به كندانسور را به كمك شير براي بهتر انجام شدن فرایند تقطير ( داشتن یك Heater راندمان مناسب ) لازم است ولتاژ مربوط به موجود در مخزن خوراك را طوري تنظیم كنیم تا از و… Entrainment , Flooding , Weeping بروز پدیده هائي چون جلوگيري شود، چراكه وجود هر یك از این پدیده ها باعث كاهش راندمان برج خواهد شد.