خانه » فروشگاه » گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد آزمایش جذب گاز

گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد آزمایش جذب گاز

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

“هدف:آشنایی با هیدرودینامیک و انتقال جرم در ستون های قطره ای و آکنده. شرح آزمایش: در دستگاههای برج آکنده، مایع و گاز با هم در تماس مداوم هستند. برای ایجاد سطح تماس بیشتر، داخل برج را از پرکنها پر می کنند، مایع نیز از بالای برج وارد می شود و در اثر عبور از روی پرکنها سبب ایجاد سطح تماس زیری بین دو فاز می شود. ساختار پرکنها باید طوری باشد که نسبت سطح خارجی آن به حجمی که اشغال می کند بزرگ باشد تا در کمترین حجم، بیشترین سطح تماس را ایجاد کند. به این ترتیب ، مایعی که از بالا وارد می شود با بخاری که به سمت بالا در حرکت است تماس پیدا می کند.”

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:
تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
2- هدف انجام آزمایش
3- وسایل مورد نیاز
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
7- نتیجه گیری
8- خطاها
9- منابع
آزمایش عملی:
سیستم چرخش آب:
اندازه گیری افت فشار هوا در ستون آکنده در دبی های مختلف مایع و هوا در این روش، با استفاده از دیمر تنظیم دبی هوا، دبی هوا را روی 20lit/min تنظیم کرده و دبی آب را نیز روی 1lit/min تنظیم می کنیم و مطابق جدول زیر به ازای دبی های مختلف آب و هوا، افت فشار را یادداشت می کنیم.