خانه » فروشگاه » گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد آزمایش راکتور Batch

گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد آزمایش راکتور Batch

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

“در این آزمایش ، از واکنش سود و اتیل استات یعنی واکنش صابونی شدن استفاده شده است. این واکنش بدلیل سرعت مناسب آن جهت اندازه گیری پیشرفت واکنش انتخاب شده است. چون ما در این جا برای تعیین غلظت ها از تیتراسیون استفاده میکنیم و از این طریق میتوان غلظت سود موجود در محیط واکنش را محاسبه کرد بنابراین معادله سرعت واکنش را برحسب غلظت سود می نویسیم و درجه واکنش و ثابت سرعت را برای سود به دست می آوریم:”

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:
تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.
نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:
1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)
2- هدف انجام آزمایش
3- وسایل مورد نیاز
4- تئوری آزمایش(مقدمه)
5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)
6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)
7- نتیجه گیری
8- خطاها
9- منابع
هدف:بدست آوردن متغیرهای سینتیکی در یک راکتور Batch .
     در ابتدای کار در دو ارلن مجزا محلول 0.1N از ودو اتیل استات به میزان 1lit می سازیم. از ورودی های مربوطه به واکنشگرها به صورت همزمان مواد را وارد راکتور می کنیم. همزن را با دور بسیار کم روشن کرده و سپس به ازای بازه های زمانی 5min یکبار به میزان 10cc از محلول واکنش را برداشته و تیتراسیون معکوس انجام میدهیم. و برای این کار به روش زیر عمل می کنیم:
1-نمونه ای به حجم 10cc از محلول واکنش برمیداریم.