گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۱ شیمی فیزیک ۱ واکنش های گرماگیر و گرماده

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۱ شیمی فیزیک ۱ واکنش های گرماگیر و گرماده ۲
خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

 

مقدمه :

دو نوع واکنش که بر اساس تغییرات گرما صورت می پذیرند به نام های واکنش های گرماده و گرماگیر می باشند .

 

واکنش های گرماده :

آن دسته از واکنش هایی که در آن ها گرما تولید می شود را واکنش های گرماده می گویند .

مثال :

1) زمانی که کربن در اکسیژن برای تشکیل کربن دی اکسید می سوزد، مقادیر زیادی گرما تولید می کند.

بنابراین سوختن کربن در اکسیژن به جهت تولید گرما، یک واکنش گرماده می باشد. در یک واکنش گرماده، گرمادهی واکنش به صورت نوشتن ” Heat +” یا ” Heat energy + ” ( انرژی گرمایی)  و یا فقط ” Energy + ” در طرف محصولات معادله ی واکنش، مشخص می شود .

2) تنفس نیز مثالی از واکنش گرماده است. زیرا در طی این فرآیند، انرژی تولید می شود. در واقع در فرآیند تنفس، گلوکز با اکسیژن در سلول های بدن ما ترکیب می شود و در نهایت دی اکسید کربن و آب به همراه مقادیری انرژی گرمایی تولید می کند .

واکنش های گرماگیر :

آن دسته از واکنش هایی که برای انجام آن ها گرما جذب می شود، به عنوان واکنش های گرماگیر تعریف می شوند .

مثال :

1) زمانی که نیتروژن و اکسیژن در یک دمای خیلی بالایی برای تشکیل نیتروژن مونوکسید ترکیب می شوند ( دمای 3000 )، مقادیر زیادی گرما برای این واکنش جذب می کنند . oC

بنابراین واکنش بین نیتروژن و اکسیژن که منجر به تشکیل نیتروژن مونوکسید می شود، به دلیل جذب گرما جزء واکنش های گرماگیر محسوب می شود.