خانه » فروشگاه » گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱اندازه گیری حجم مولی جزئی آب و اتانول

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱اندازه گیری حجم مولی جزئی آب و اتانول

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی
خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

هدف:

وابستگی حجم های مولی جزئی محلول های سدیم کلراید به غلظت از طریق تعیین چگالی این محلولها با استفاده از پیکنومتر

تئوری آزمایش:

یکی از خواص بسیار مفید مربوط به کمیتهای مولال جزیی برای توابع همگن از قضیه اولر استخراج می­شود. طبق این قضیه برای یک تابع همگن(iN,….₁N) fاز مرتبه n معادله زیر برقرار است:

افزایش فشار باعث افزایش پتانسیل شیمیایی جسم حل شده در محلول که مربوط ه فاز جامد می شود میگردد.بنابراین جسم حل شونده از فاز محلول انقدر خارج می شود تا تعادل جدید بدست آید.برعکس اگر حجم در جامد باشد حلالیت با افزایش فشار افزایش خواهد یافت.حجم کل یک مقدار محلول شامل 1000گرم (55.51)مول آب وmمول جسم حل شونده بوسیله رابطه زیر داده می شود:

که در آن اندیس های 1و2به ترتیب حلال وحل شونده ربط دارد.Vحجم مولال آب خالص است که برابر18.06سانتی متر مکعب می باشد.بنابراین حجم مولال ظاهری جسم حل شونده را بوسیله رابطه زیر تعریف می کنیم:

این رابطه را می تون برای یافتنøبصورت زیر مرتب کنیم:

حال با داشتن جرم کل فاز محلول(₂mM+1000) وچگالی آنdحجم کل بصورت زیر می باشد:

m:مولاریته محلول

₂M:جرم مولکولی جسم حل شونده

d:دانسیته

باتعیین نقاطøوm میتوان منحنی یکنواخت از میان این نقاط رسم کرده از ضزیب زاویه مماس براین منحنی در غلظت های مورد نظر شیب آنها بدست آورده به هر حال برای محلول های الکترولیت ساده کمیتهای مولال جزئی بسیاری همانندøحتی در     تغییر میکند این رفتار با پیشبینی تئوری دبای هوکل برای محلولهای رقیق مطابقت مینماید  غلظتهای متوسط بطور خطی با…