خانه » فروشگاه » گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۳ شیمی فیزیک ۱ تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر آب

گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۳ شیمی فیزیک ۱ تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر آب

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۳ شیمی فیزیک ۱ تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر آب ۱
خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

 

*هدف آزمایــش:

هدف از انجام این آزمایش، تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر آب،  ، با استفاده از به دست آوردن فشار بخار آب در دماهای مختلف، می­باشد.

*وسایل مورد نیاز:

بشر ، استوانه مدرج (مزور) ، دماسنج ، هیتر.

*تئــوری آزمایش:

با ادغام کردن معادله وابستگی تغییرات انرژی آزاد گیپس به ثابت تعادل، یعنی:   (1) ، در معادله معروف   (2) ، معادله وانت هوف بدست می­آید:

(3)

(4)

که ارتباط ثابت تعادل با دما را مشخص می­کند. در تعادل آب با بخار خود:

در استفاده از معادله وانت هوف، ثابت تعادل فشار بخار آب  بوده و تغییر در آنتالپی واکنش تعادلی فوق،  می­باشد. از این رو خواهیم داشت:

فشار بخار آب (5)

با تعیین فشار بخار آب در دماهای مختلف و رسم نمودار خطی  در مقابل معکوس دمای مطلق، می­توان از روی شیب و محل تقاطع نمودار با محور­های مختصات، اقدام به تعیین آنتالپی وآنتروپی استاندارد تبخیر آب، به ترتیب  و  نمود.